TOTS 21

Els joves realitzaran les seves tasques en diferents departaments de l'Ajuntament

Els joves realitzaran les seves tasques en diferents departaments de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Tarragona ha contractat a 30 joves d’entre 16 i 30 anys que s’acullen al programa europeu de Garantia Juvenil, pensat per oferir oportunitats formatives i laborals a persones d’aquestes edats que no estudien ni treballen.

Els joves realitzaran les seves tasques en diferents departaments de l’Ajuntament.

El programa de contractació de joves en pràctiques està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

La subvenció atorgada a l’Ajuntament és de 330.000 euros, que permet efectuar aquests 30 contractes en pràctiques per un període de sis mesos i al 100% de jornada laboral. Per equiparar el salaris dels joves l’Ajuntament hi col·labora amb 117.000 euros en concepte de complements salarials.

Per tal cobrir aquestes places s’han seleccionat joves amb els perfils més adequats per feina complint els requisits que marcava la convocatòria: estar empadronat en territori espanyol; tenir entre 16 i 30 anys; ser beneficiari del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya; estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat.