.

.

TOTS 21

Imatge d’arxiu d’un ple municipal. Foto: Tarragona21

L’Ajuntament de Tarragona aprovarà una modificació de catàleg i de plantilla en el plenari d’aquest divendres, 17 de març en el que ha de suposar “un definitiu reconeixement de tot el personal municipal”.

Durant les tasques de descripció de les funcions dels llocs de treball s’han detectat algunes necessitats en diferents serveis. “Amb criteris d’organització administrativa interna, el secretari general, l’interventor general i la tresorera general han proposat diverses modificacions en la plantilla municipal i el catàleg de llocs de treball”, afirma el consistori.

L’Ajuntament està compromès en una estratègia en què, una vegada finalitzada la descripció de funcions dels llocs, es pugui concloure la relació de llocs de treball, per finalitzar amb la valoració exhaustiva dels mateixos llocs. De forma paral·lela s’està treballant en la carrera administrativa i l’avaluació de l’acompliment. Aquesta estratègia, que s’espera culmini aquest 2017, està llargament reclamada per grups polítics, sindicats i personal municipal en general i està suposant un gran esforç per part de l’equip directiu.

Una de les característiques de la proposada modificació és la seva “transversalitat i equilibri entre àrees”. Afecta llocs i places de tot tipus i totes les àrees, “sense perjudici de posteriors millores organitzatives sectorials”.

La proposta modifica sis places, a cobrir en convocatòries lliures, contempla 27 places per promoció interna, de les quals el 52% per promoció des del grup C, i 62 llocs de treball per provisió interna, dels quals el 85% són llocs de comandament intermedi o d’execució tècnica.

Aquestes places de promoció interna s’afegiran a altres 35 places de promoció interna, en processos selectius que estan a punt de convocar-se (de les quals el 74% per promoció des del grup C).

El procés “s’està complint amb la previsió pressupostària”, que ja tenia una dotació extraordinària, per atendre les modificacions derivades de la descripció de funcions dels llocs de treball.

Tot i aquest increment de despesa, també s’han suprimit llocs de treball i s’han fet modificacions que suposen “un estalvi per l’Ajuntament”, destaca el consistori. Per exemple, la transformació d’un lloc de direcció de Recursos Humans en direcció de serveis centrals, necessària per a la coordinació de diversos serveis, suposa un estalvi de 78.513,60 euros, atès que s’opta per un concurs intern entre caps de servei, aprofitant el potencial humà municipal, en lloc d’un concurs entre personal d’altres administracions públiques.

L’Ajuntament considera que d’aquesta manera s’avança “en la línia d’aconseguir la relació de llocs de treball ben aviat i l’actualització de la valoració llocs de treball en un termini raonable”, el que ha de suposar “un definitiu reconeixement de tot el personal municipal”.

Critiques de la CUP

La CUP de Tarragona ha estat la primera a reaccionar i considera “que cal entrar a fons en la modificació del catàleg de llocs de treball”, que amb aquesta proposta afecta “un reduït nombre de personal de l’ajuntament (només un 10%), alhora que es manté ―en molts casos― la resta de personal en unes condicions laborals inadequades, com és el cas de persones que fan de tècniques i laboralment no se’ls reconeix. El Consistori es gastarà més de 500.000 €”.

La portaveu de la formació anticapitalista, Laia Estrada, ha afirmat que «el fet de no fer les modificacions totes alhora presenta el risc que posteriorment l’ampliació pressupostària en alts càrrecs farà minvar la partida pressupostària per a contractació de personal de categories inferiors, amb costos més reduïts, de personal estrictament necessari i que els darrers anys s’han vist perjudicats (ordenances, auxiliars, peons de la brigada, personal subaltern de museus). Tot això dóna continuïtat a la política de privatitzacions i externalitzacions».