.

.

TOTS 21

Un deels projectes gira al voltant d’estimular els bars i restaurants de la zona perquè ofereixin aigua de l’aixeta, convenientment filtrada i de forma gratuïta, en els àpats que serveixin als clients.

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha atorgat a l’Ajuntament de Torredembarra una subvenció per poder desenvolupar els projectes de prevenció de residus «No perdem els mobles» i «Foment del consum d’aigua de l’aixeta», inclosos dins el Pla de Prevenció de Residus de l’Ajuntament de Torredembarra i avaluats en un total de 26.370,22 €, dels quals l’ARC en subvenciona el 75%. El 25% restant, que aporta el consistori, són costos dels recursos humans destinats al projecte i que ja estan contemplats dins del capítol de personal dels pressupostos generals de l’Ajuntament.

La principal actuació subvencionada és el projecte «No perdem els mobles», basat en la gran quantitat de residus voluminosos als quals es podria donar un nou ús i que acaben en els abocadors.

A Torredembarra, el servei de recollida de voluminosos és porta a porta; un dia per setmana es recullen en una zona concreta, molts cops a petició del propi veïnat a través del telèfon gratuït del servei de recollida de residus (900 103 001). Durant els anys en què s’ha dut a terme aquesta recollida s’ha detectat la presència de materials que podrien reutilitzar-se directament o amb petites reparacions.

L’objectiu del projecte és aprofitar que en el nou contracte de recollida de residus aquest material encara utilitzable es gestionarà separadament, de manera que es podrà posar a disposició de la ciutadania o d’entitats sense ànim de lucre. S’inclou en la subvenció impartir tallers específics de reparacions senzilles per al públic objectiu, així com la compra de petites eines; la Regidoria de Sostenibilitat destinarà un espai i el material per poder-los dur a terme. També es contempla la possibilitat d’incloure una aplicació mòbil – o adaptar les prestacions de l’actual «Millorem Torredembarra» – que permeti donar a conèixer el material a possibles persones interessades abans de dipositar-lo per la seva recollida a la via pública. El cost d’aquesta actuació, subvencionada en un 75% per l’ARC, és de 19.700,22 €, i es preveu un potencial de prevenció de 3,216kg/habitant/any i una quantitat de residus que es reduiran de 49.848kg/any, d’acord amb la calculadora de prevenció de l’ARC.

La segona actuació subvencionable està en la línia de prevenció d’envasos i/o vidre. En concret, es vol estimular els bars i restaurants de la zona perquè ofereixin aigua de l’aixeta, convenientment filtrada i de forma gratuïta, en els àpats que serveixin als clients. Per a fomentar aquesta participació, es preveu dur a terme una campanya informativa personalitzada.

El cost d’aquest projecte, subvencionat en un 75% per l’ARC, és de 6.670 €, i es preveu lliurar informació, com a mínim, al 80% dels establiments del sector perquè s’adhereixin a aquesta campanya i així crear una xarxa d’establiments que consumeixin menys aigua embotellada.