.

.

TOTS 21

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha posat a licitació aquest divendres, mitjançant dos contractes, l’execució dels projectes constructius de les depuradores (EDAR) i col·lectors del Catllar (Tarragonès). El pressupost de licitació és de 7.723.747,48 (IVA no inclòs), 5.441.122,34 per a la construcció de les EDAR i 2.282.625,14 per als col·lectors. El termini per presentar les ofertes finalitza el proper 31 d’agost.

L’objecte d’aquestes contractacions és el de construir dues estacions depuradores d’aigües residuals al municipi del Catllar, corresponents als sistemes de sanejament OEST 1 i OEST 2, i els seus col·lectors.

El sistema OEST 1 correspon a la part nord oest del municipi. L’EDAR s’ha dissenyat per recollir les aigües residuals de la urbanització Mas Vilet dels Pins.
La planta estarà formada per una línia d’aigua que constarà de pretractament, tractament primari i tractament biològic. Els fangs que es produeixin es tractaran a l’EDAR del sistema OEST 2.

El sistema OEST 2 correspon a la part sud oest. L’EDAR que s’ha de construir està dissenyada per tractar tots els abocaments de la zona, inclòs el Centre Penitenciari Mas Enric.