.

.

TOTS 21

La licitació es distribueix en 5 lots de d’acord amb la proximitat de les instal·lacions de sanejament situades en una mateixa comarca o comarques properes.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha posat a licitació el contracte destinat a instal·lar 29 parcs fotovoltaics en 29 depuradores catalanes, amb una capacitat total de 2.396 kWpic. Amb un pressupost de 3,3 MEUR, aquestes instal·lacions produiran energia elèctrica d’origen renovable que es destinarà a l’autoconsum propi de les instal·lacions de sanejament on s’instal·len. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha destacat que “aquest contracte evidencia l’aposta decisiva en la descarbonització del cicle de l’aigua, reduint les emissions de CO2 i fomentant l’autosuficiència energètica de les depuradores, un element més que suma en la ineludible transició energètica que hem de dur a terme com a país”.

L’import de la licitació s’ha calculat a partir de l’estudi de diverses licitacions públiques de subministre i instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis i instal·lacions públiques i que inclou, per una banda, les funcions de redacció de la documentació tècnica necessària per les corresponents autoritzacions administratives, així com el subministrament, la instal·lació i la legalització de les instal·lacions fotovoltaiques.

Amb la finalitat d’afavorir la concurrència pública i davant la dispersió territorial de les depuradores, la licitació es distribueix en 5 lots de d’acord amb la proximitat de les instal·lacions de sanejament situades en una mateixa comarca o comarques properes. El contracte s’executarà en el termini màxim d’un any.

Els lots inclouen les següents depuradores:

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha destacat que “totes aquestes actuacions s’emmarquen en el Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica al sanejament de Catalunya”, que està desplegant l’ACA des de 2018. Aquesta iniciativa s’està abordant mitjançant tres eixos, consistents en la implantació de parcs fotovoltaics, la producció de biogàs i mesures per potenciar l’eficiència energètica.

Segons Calvet, “el pla preveu una inversió global de 159 milions d’euros i fixa ja per aquest any satisfer fins a un 18% de les necessitats energètiques provinents de fonts pròpies renovables i, en el futur, aquesta xifra podria ascendir fins el 78%”. El conseller recorda que “l’any 2030 el 50% de la nostra producció d’energia ha de preovenir de fonts renovables” i per això qualsevol projecte suma a l’hora apropar-nos cap a aquest objectiu.

Redacció