TOTS 21

La URV és la tercera universitat catalana en el rànking. Foto: URV

La Universitat Rovira i Virgili rebrà 5.406.801 euros en subvencions directes del programa del Ministeri d’Universitats per a la millora del personal docent i investigador del sistema universitari espanyol. El Consell de Govern ha aprovat aquest dimecres la convocatòria d’ajuts per al 2021-2023 amb la qual es distribuiran els diners atorgats a la URV pel Ministeri i que consta de tres tipologies: les ajudes Margarita Salas per a estades de formació de joves doctors, les ajudes per a la promoció de la mobilitat del personal docent i investigador, i les ajudes María Zambrano per a l’atracció de talent internacional.

Les universitats es comprometen a resoldre la convocatòria d’ajuts, que es publicarà en els propers mesos, abans de l’1 de desembre del 2021. L’import de les ajudes Margarita Salas per a joves doctors, que abasten la meitat de la subvenció, serà d’entre 2.800 i 3.500 euros bruts mensuals. Estan dirigides a persones que hagin obtingut el títol de doctorat en els darrers dos anys i promouran estades de formació en altres universitats.

Les ajudes per a la mobilitat del professorat tenen com a objectiu la requalificació del personal docent i investigador (PDI) funcionari i contractat. Consistiran en l’equivalent al sou de cada participant i una prima addicional del 20%. Per altra banda, les ajudes María Zambrano busquen atraure professionals amb trajectòria postdoctoral de més de 24 mesos en universitats o centres d’investigació estrangers, i la seva dotació serà de 4.000 euros bruts mensuals.

Nou model per repartir l’oferta pública de places

El Consell de Govern també ha aprovat una actualització del model de plantilla del PDI de la Universitat. El nou model de distribució del professorat repartirà les places de l’oferta pública d’una forma “més objectiva i amb criteris quantificables”, segons s’ha fet esment al Consell, i tindrà en compte les futures jubilacions per poder preveure i assegurar el relleu generacional. El model actualitzat de plantilla serà el que regirà l’assignació de les 22 noves places de l’Oferta Pública d’Ocupació PDI 2021 presentada en aquest Consell de Govern.

Fins ara, la plantilla del PDI es calculava únicament a partir de les necessitats de docència. Amb la nova actualització del model, un 20% del càlcul es farà en base a la recerca i transferència del coneixement; un 5%, en base a l’eficiència dels ensenyaments, i un altre 5%, al nombre d’estudiants als quals s’imparteix docència, de manera que la càrrega docent passarà a comptar un 70% del total de crèdits sobre els quals es calculen les necessitats de PDI. En funció del nombre de crèdits es doten les places de PDI necessàries a cada departament.

Procés participatiu per elaborar el nou Estatut Universitari

El Consell de Govern ha presentat també el procés participatiu que s’iniciarà el proper 3 de maig per a la redacció conjunta de l’avantprojecte del nou Estatut de la URV, un document que regeix l’activitat universitària de la institució i que renovarà la versió vigent, aprovada el 2012. El procés participatiu inclou tota la comunitat universitària, que podrà fer aportacions i seguir en línia el procés de reforma.

També s’han aprovat un doctorat en Bioinformàtica, un màster interuniversitari en Tecnologies de l’Hidrogen i un nou itinerari d’especialització (mínor) d’Emprenedoria social i Objectius de Desenvolupament Sostenible, així com els nous Premis de Compromís Social Immaculada Sastre Miró, que reconeixeran aquells treballs de recerca que s’han orientat a tractar una necessitat real de la societat.

El Consell de Govern ha nomenat professors emèrits de la URV a la catedràtica Maria Dolors Comas d’Argemir, del departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social; i al professor Ricardo Closa, del departament de Medicina i Cirurgia. També ha atorgat a l’empresa Viagèdia, agència en línia especialitzada en viatges escolars, el reconeixement d’empresa emergent (start-up) URV. La seva fundadora, Mireia Giró, és llicenciada en Turisme per la URV i va cursar el Màster d’Innovació i Emprenedoria també de la URV.

Redacció