.

.

TOTS 21

Imatge de l’edifici del Rectorat de la Universitat Rovira i Virgili. Foto: URV

El Consell de Govern de la URV d’aquest 27 de juliol ha aprovat el programa d’atracció de talent “Martina Castells” 2020, que té per objectiu incorporar a la universitat personal investigador d’excel·lència que pugui assolir una posició d’alt nivell. Es destinaran 300.000 euros per a la contractació de dos investigadors o investigadores durant dos anys, durant els quals podran treballar per a l’obtenció de posicions de nivell alt a través dels programes competitius ICREA Sènior i de l’European Research Council. És per això, que el perfil de les persones que poden optar-hi és similar al que es demana en aquests programes. La selecció serà a càrrec d’una comissió de professors distingits de la URV de diferents àrees de coneixement. Aquest programa de la URV porta el nom d’una de les primereres doctores de l’Estat espanyol, Martina Castells.

El Consell de Govern també ha aprovat dues mesures que reordenen aspectes relacionats amb la dedicació a la docència del personal docent i investigador (PDI). D’una banda, s’ha aprovat un nou model de reducció de les hores de docència al PDI que té càrrecs i responsabilitats acadèmiques, que actualitza les figures existents i pretén dotar els centres de més autonomia per definir la seva estratègia de gestió. De l’altra banda, s’ha aprovat una modificació de la Normativa de Professorat, que preveu el nombre de crèdits que impartirà cada professor o professora amb dedicació a temps complet en funció de si és permanent o no i de si és investigador actiu.

També s’ha aprovat el repartiment de 13 places de PDI en base al model que es va aprovar el passat Consell de Govern i que són per als departaments de Medicina i Cirurgia, Pedagogia, Psicologia, Infermeria, Estudis de Comunicació, Dret Públic, Ciències Mèdiques Bàsiques, Gestió d’Empreses, Bioquímica i Biotecnologia, Història i Història de l’Art, Dret Privat, Processal i Financer, Estudis Anglesos i Alemanys, i Escola Tècnica Superior d’Arquitectura.

A més a més, s’ha aprovat l’ampliació dels ajuts de matrícula per dificultats econòmiques: en total, 51 ajuts de fins a 1.500 euros per estudiant. Es poden convocar amb l’ajut del Consell Social i pretenen cobrir necessitats bàsiques dels estudiants afectats per la crisi de la COVID-19 que per motius acadèmics deixaran de gaudir de les beques del Ministeri d’Educació.

En la mateixa sessió del Consell de Govern s’ha aprovat el reconeixement de quatre empreses emergents: Al Mercat, Iberinsect, MammaLab, i BeKeep Sport Tech, SL. I s’ha aprovat la nova estructura per a la implementació del Pla d’Igualtat: es constitueix la Unitat d’Igualtat, que incorpora i absorbeix les funcions de l’Observatori de la Igualtat (existent fins ara), i crea la Comissió d’Igualtat, on s’integren els responsables d’igualtat de les escoles i facultats de la Universitat.

Redacció