.

.

TOTS 21

Aquest dimarts ha tingut lloc la primera reunió del període de consultes per al quart expedient d’acomiadaments col·lectius a MIRÓ (Kabaena Directorship, SLU), que afecta 180 treballadors i treballadores, gairebé tots a Catalunya.

Segons l’Administració Concursal, la situació de l’empresa es pot resumir en el següents punts:

1.    No hi ha tresoreria suficient per pagar crèdits contra la massa.

2.    Allargar el procés negociador pot ser contraproduent amb l’objectiu de vendre algunes unitats productives.

3.    Els afectats pels acomiadaments col·lectius són aquells treballadors que es troben amb situació de permís retribuït, tot i que l’empresa no els paga. Per aquesta raó, l’Administració Concursal considera que s’ha de tancar l’expedient en un termini prudencial, ja que aquesta mesura permetria a aquests treballadors que no cobren tenir ingressos a través de la prestació per desocupació un cop extingits els seus contractes de treball.

4.    No es pot millorar la indemnització legal (20 dies per any, màxim 12 mensualitats). El FOGASA es faria càrrec d’aquesta quantitat, així com de liquidacions i salaris pendents.

5.    L’Administració Concursal reconeix que hi ha diners que han sortit de l’empresa, i que aquest fet no ha fet més que agreujar la situació que pateix.

Davant aquest posicionament, des de la UGT i CCOO hem manifestat la nostra intenció de negociar amb l’objectiu d’arribar a un acord, però que per arribar-hi cal que l’empresa posi damunt de la taula millores socials i una reorganització del que es deu als treballadors i les treballadores, al marge dels impediments que poden sorgir del compliment del que disposa la Llei Concursal.

Així mateix, hem traslladat a l’Autoritat Concursal que estem parlant de persones treballadores que perdran el seu lloc de treball, i considerem de justícia social que desvinculin la seva relació laboral amb les millors condicions possibles. D’altra banda, demanem que aquells treballadors que continuïn a l’empresa a causa de la compra de les unitats productives ho facin mantenint les seves condicions existents i tinguin un futur professional adequat.

Per totes aquestes raons demanem a l’empresa que estudiï, valori i traslladi a la taula negociadora les mesures socials i/o econòmiques, condicionades o no condicionades, que puguin ser inici d’un acord. Així mateix, la part social ha rebut la documentació econòmica requerida, que serà ara estudiada per acreditar si l’existència de la causa.