.

.

TOTS 21

Imatge del ple de pressupostos de Mont-roig. Foto: Cedida

Mont-roig del Camp prem l’accelerador en sostenibilitat. Serà un dels eixos centrals de l’aposta inversora de l’Ajuntament enguany. Entre les principals inversions destaca la construcció de l’Ecoteca, un nou espai per a la millora de la gestió dels residus (1.093.912,93 €), la construcció de l’Ecoespai per fomentar la transició energètica i ecològica. ( 1.254.632,46 €).

El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha aprovat aquest dijous 3 de març, el Pressupost Municipal per a l’exercici del 2022, que serà de 26.947.802,76€. Un import que suposa una disminució del 10,33% respecte els comptes del 2021. Es tracta d’un decrement que no es veu reflectit en la despesa ordinària, que es reforça en les àrees i programes més estratègics i que reprenen l’activitat normal després de la pandèmia. Sí que minva significativament la xifra d’inversions en gairebé el 60%. Això és degut al fet que les grans inversions del mandat, actualment en execució, es van
pressupostar en exercicis anteriors.

El pressupost compleix, com en els darrers anys, el principi d’equilibri pressupostari. Es tracta d’un pressupost contingut en xifres globals, que cerquen la tornada a la normalitat post Covid19 a través de la despesa ordinària. Els comptes busquen, a la vegada, centrar-se en l’assoliment dels objectius marcats en el Pla Estratègic de Municipi 2020-2030.

Aposta per la transició energètica i ecològica i les polítiques socials

Un dels eixos més potents del pressupost, juntament amb el social, és el que busca marcar el camí cap a la transició energètica i ecològica al municipi, amb polítiques clares en els àmbits del medi ambient, la gestió de residus, la transició ecològica i les energies renovables. Aquest camí, del tot estratègic, respon a la voluntat de l’Ajuntament de contribuir a la sostenibilitat del planeta, però també d’obrir nous camins i alternatives als sectors productius locals, destaca l’equip de govern. Per altra banda, el pressupost dona continuïtat en el suport a l’empresariat del municipi en la seva activitat econòmica post Covid19.

Així, en l’àmbit de les polítiques socials es refermen les polítiques destinades a la protecció de les persones. Els nivells de despesa en serveis socials, atenció a la gent gran i educació es mantenen a l’alça. Per altra banda, es reforça el pressupost per fomentar la igualtat entre homes i dones, i es crea per primera vegada una àrea de despesa per impulsar la participació ciutadana.

Millora de l’entorn i la convivència

El pressupost també preveu millores en l’espai públic, amb previsió de despesa per a asfaltatges i adequació de zones verdes, a la vegada que reforça les polítiques de prevenció de plagues i atenció al benestar animal. Per altra banda, preveu el reforç de la seguretat i la convivència amb més dotació de recursos. A més també hi ha previst un pla per a la neteja de solars abandonats.

Principals inversions

Entre les principals inversions destaca la construcció de l’Ecoteca, un nou espai per a la millora de la gestió dels residus (1.093.912,93 €), la construcció de l’Ecoespai per fomentar la transició energètica i ecològica. ( 1.254.632,46 €), la pavimentació de vies publiques i asfaltatges (300.000 €) i l’adequació de parcs i jardins (250.000 €), entre d’altres.

Pel que fa al pressupost de les dues entitats públiques empresarials, Nostreserveis (5.038.224,31 €) baixa considerablement, preveient un reforç pressupostari amb la incorporació de romanents i amb el traspàs definitiu del servei de neteja viària.

Nostraigua (6.420.239 €), per la seva banda, experimenta un important increment en els comptes respecte al 2021, principalment per les inversions que es preveuen en la millora de la xarxa d’abastament d’aigua al municipi.

Els pressupostos s’han aprovat amb el vot favorable de l’equip de govern (PSC- IMM i Verds per Més), les abstencions d’ERC-MES i ARA i els vots en contra de Junts per Mont-roig Miami.

Altres punts de l’ordre del dia

El Plenari també ha aprovat, en aquest cas per unanimitat, el procés participatiu Dona Nom de feminització del nomenclàtor del municipi. L’objectiu és regularitzar les accions que es duran a terme i formalitzar la comissió de seguiment del procés.

Aquest mateix cap de setmana tindran lloc els actes de presentació del procés que comptarà amb diverses fases, una primera per fer propostes de noms, una segona de filtratge i avaluació de propostes, una tercera de votació popular dels noms finalistes i una última de presentació de resultats. La modificació dels noms dels carrers, un total de 10, es farà de forma esgraonada els pròxims 5 anys.