TOTS 21

A la Selva, la línia passaria per la zona forestal protegida de Sant Pere i Puig d’en Cama.

L’Ajuntament de la Selva prepara un plec d’al·legacions al nou projecte de línia de molt alta tensió, la MAT, que des d’Aragó ha de creuar la meitat sud de Catalunya fins al Baix Llobregat. Es tracta d’una línia de 180 km, impulsada per un clúster energètic aragonès, que passaria per espais preservats del territori català, i que travessarà part del terme municipal selvatà. El projecte es va publicar al BOE a finals de juliol i es troba en fase d’informació pública. Ara, les parts implicades, entre les quals hi ha l’Ajuntament, disposen de 30 dies per dir la seva.

A la Selva, la línia passaria per la zona forestal protegida de Sant Pere i Puig d’en Cama. Aquest és un dels punts que es recolliran a la proposta d’al·legacions que elabora el cosistori. A més, també es tindrà en compte que l’ajuntament té suspesa la concessió de llicències per construir línies d’evacuació elèctrica aèries.
Alhora, des de l’ajuntament es reclama replantejar aquest model de generació energètica per un altre que sigui més proper als punts de consum. Segons afirmava el regidor de Medi Ambient selvatà, Enric Roberto, «nosaltres no defensem només que no passi aquesta línia d’alta tensió per la Selva, perquè pot ser una visió molt localista del problema, sinó que volem la reducció d’aquesta mena de línies i que l’energia es generi a prop de la zona on es consumeix». Aquest criteri general també serà inclòs dins de les al·legacions,

Aquest dilluns 16 d’agost està prevista una reunió amb els alcaldes del Baix Camp afectats per la MAT. La trobada haurà de fixar una estratègia conjunta.

Redacció