TOTS 21

Imatge de la Catedral de Tarragona. Foto: Cedida

La Comissió Mixta de l’1,5% Cultural, presidida pel secretari d’Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura, i composta per representants de Mitma i del Ministeri de Cultura i Esport, ha elevat aquest dilluns una proposta al ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per al finançament de 25 noves actuacions com a conseqüència de la Convocatòria publicada al gener de 2020.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana aportarà 13.379.448,46 euros a projectes de recuperació i posada en valor del patrimoni històric espanyol a Catalunya amb càrrec als fons que es generen per al 1,5% Cultural com a conseqüència de la contractació de l’obra pública. La inversió total prevista a Catalunya, per les entitats i administracions participants, incloent les aportacions de l’Estat, és de 23.579.796,23 euros.

La resolució provisional permetrà continuar amb el procediment fins a l’adopció de la resolució definitiva, condicionada aquesta a l’aprovació dels projectes i a les aportacions financeres compromeses. A partir d’aquesta resolució provisional els participants disposen de 10 dies per a acceptar l’ajuda i de 90 per a presentar tota la documentació.

Els projectes aprovats pel que fa la demarcació de Tarragona són:

Aiguamúrcia: Restauració del claustre gòtic del Real Monestir de Santes Creus. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana aporta el 50% del pressupost total de l’actuació, que ascendeix a 2.990.136,21 euros.

Els Garidells: Restauració del castell dels Garidells, Fase III: Restauració de l’accés, façana principal i Torre Oest.  El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana aporta el 65% del pressupost total de l’actuació, que ascendeix a 200.000,00 euros.

Montblanc: Restauració del Llenç 16B i restes de torre adjacent en el sector sud de la Muralla Medieval. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana aporta el 70% del pressupost total de l’actuació, que ascendeix a 270.000,00 euros.

Riudecanyes: Restauració del castell monestir d´Escornalbou per a usos culturals, fase II. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana aporta el 75% del pressupost total de l’actuació, que ascendeix a 1.221.251,95 euros.

Prada de Conflent: Recuperació de la capella del castell de Prada de Conflent i el seu entorn per a la seva utilització com a museu. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana aporta el 53% del pressupost total de l’actuació, que ascendeix a 108.946,67 euros.

Santa Coloma de Queralt: Museu municipal de Santa Coloma de Queralt, consolidació de diverses sales del soterrani del castell dels Comtes. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana aporta el 39% del pressupost total de l’actuació, que ascendeix a 80.717,46 euros.

Tarragona: Rehabilitació de les cobertes de la Capella del Corpus Christi i de la Sagristia de la Catedral Basílica de Tarragona. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana aporta el 75% del pressupost total de l’actuació, que ascendeix a 205.342,38 euros.

Tortosa: Neteja i restauració de la façana principal de la Catedral de Santa María. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana aporta el 60% del pressupost total de l’actuació, que ascendeix a 599.814,28 euros.

Ulldecona: Restauració i consolidació d’estructures i mesures de protecció i posada en valor del castell d’Ulldecona. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana aporta el 35% del pressupost total de l’actuació, que ascendeix a 275.411,92 euros.

Vallmoll: Restauració del Castell de Vallmoll, Fase VI: Restauració de façanes, recuperació de fossat, torres i accés nord-est. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana aporta el 65% del pressupost total de l’actuació, que ascendeix a 931.515,27 euros.

Valls: Muralla de Valls, consolidació, reinterpretació i urbanització, (entre el carrer Muralla de Sant Antoni núm. 2 i carrer Tomás Caylá 18-20) del Mur. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana aporta el 40% del pressupost total de l’actuació, que ascendeix a 482.391,98 euros.

Programa del 1,5% cultural

El programa del «1,5% Cultural» és la principal eina de l’Administració General de l’Estat per a respondre al mandat constitucional pel qual els Poders Públics han de garantir la conservació i promoure l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles d’Espanya i dels béns que l’integren.

Per a aquesta fi la Llei de Patrimoni Històric va establir el percentatge mínim de l’1% a aplicar sobre el pressupost de les obres públiques que s’executen per l’Administració de l’Estat. Més enllà d’aquesta obligació,  Mitma (abans Ministeri de Foment) va ampliar en 2014 la seva aportació a aquest objecte de l’1% al 1,5% del pressupost de les obres que licita.

El desenvolupament del Programa 1,5% Cultural proposa un model d’actuació d’ampli contingut social, sobre la base dels següents criteris:

–      El suport econòmic fonamental prové de l’execució de l’obra pública.
–      Es recupera el Patrimoni Cultural Espanyol, respectant el llegat rebut i propiciant el sentiment de pertinença i l’orgull pel propi.
–      Es fomenta l’ús públic afavorint l’acostament social al Patrimoni.
–      Es genera ocupació i riquesa en els àmbits en què se situen els elements patrimonials recuperats.
–      Es contribueix a l’objectiu general de generar turisme de qualitat.

Aquesta convocatòria d’ajudes per a la conservació i l’enriquiment del Patrimoni Històric Espanyol és la quarta publicada per aquest procediment de concurrència competitiva, que preval els principis de transparència, publicitat i concurrència.

Redacció