.

.

TOTS 21

Francesc Larios, alcalde de La Pobla de Montornès, fotografiat al seu despatx. Foto: Tots21

L’Ajuntament de La Pobla de Montornès crearà cinc places de vigilant municipal -quatre agents i un caporal- un cop el ple de l’Ajuntament va aprovar la relació de llocs de treball de 2022. Aquest any 2022 s’incorporaran dos agents i posteriorment, la resta. Una de les places substituirà amb el temps l’agutzil quan aquest es jubili.

El paquet de nous agents forma part d’un conjunt de fins a 25 llocs de treball que es crearan a La Pobla per fer front a dèficits que té el consistori, començant per la manca d’arquitecte municipal, d’un enginyer i administratius. No tots seran a temps complert ni es crearan de cop, ha assenyalat el seu alcalde, Francesc Larios, en una entrevista a Tots21.

La necessitat de vigilants era patent i era una recomanació del cos de Mossos d’Esquadra, que en el futur disposarà d’una comissaria a Torredembarra que permetrà atendre amb rapidesa les necessitats de La Pobla de Montornès, municipi veí. ‘Ambdós cossos es complementaran’, ha afirmat Larios.

Des de l’inici del mandat, ‘l’equip de govern ha tingut clara la necessitat de canviar l’estructura de l’Ajuntament de la Pobla, tant per actualitzar unes places desfasades – tant en funcions com en retribucions-, com per crear noves places per completar una plantilla que doni resposta a les necessitats del nostre municipi’, ha subratllat Larios.

La Pobla, sobretot en les urbanitzacions, ha crescut molt en els darrers anys ‘i la realitat del municipi és molt diferent de la de fa dues dècades. La nova RLT permet disposar d’una eina actualitzada que respon a les necessitats actuals del municipi, que comportarà una millora professional dels serveis que es donen a la ciutadania’, ha continuat relatant.

Els pressupostos de 2022

El ple del 7 de gener va servir també per aprovar els pressupostos municipals d’enguany, que sumen gairebé 2,6 milions d’euros, un 2,8% més que l’any passat  i on s’acometran un seguit d’inversions en carrers, places i equipaments amb una aportació molt elevada en subvencions d’altres administracions, principalment de la Diputació de Tarragona.

Des de l’1 de setembre, amb la gratuïtat de l’autopista AP-7, l’Ajuntament de La Pobla de Montornès, com d’altres municipis, ha deixat d’ingressar l’IBI que cobrava de la concessionària, el qual suposava més del 3% del pressupost anual (78.300,96 euros).

Així tot, l’equip de govern, un any més, aposta per congelar els principals impostos i taxes municipals i es proposen noves bonificacions com és el cas de la bonificació del 50% de la quota integra de l’impost sobre béns immobles (IBI) en aquells habitatges que s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia provinent del sol per a l’autoconsum. Una bonificació que s’aplicarà com a màxim durant 5 exercicis consecutius havent d’acreditar cada any el manteniment de la instal·lació.

Posant en relleu que en relació amb les taxes, per segon any consecutiu la taxa d’ocupació de la via publica per a bars i restaurants, ha tingut una bonificació del 100% en relació amb la utilització de les terrasses i a inici del curs 2021-2022 ha entrat en vigor una bonificació del 50% de la quota de la llar d’infants per a les famílies monoparentals que s’afegeix a l’existent bonificació per a les famílies nombroses.

Des d’inici del mandat, des de la regidoria d’Hisenda, ‘s’han fet tots els esforços per estabilitzar la situació financera de l’Ajuntament però sense augmentar la pressió fiscal dels poblencs i poblenques. Tot plegat, sense posar en perill l’estabilitat pressupostària de l’Ajuntament’, ha destacat l’alcalde.

La renovació de l’enllumenat públic serà una de les inversions d’enguany. Foto: Tots21

La il·luminació dels carrers

El consistori acometrà un seguit d’inversions per fer front ‘a un gran dèficit que patíem donada la manca d’inversions d’anteriors consistoris’. En aquest sentit, el nou consistori es va fixar l’objectiu de redactar projectes de les millores necessàries i acudir a les subvencions oficials, de la Diputació i de la Generalitat. D’aquesta manera, s’ha pogut tirar endavant la tramitació i obtenció de les subvencions per fer front als treballs reduint molt notablement el cost que haurà de suportar l’Ajuntament.

El passat divendres 4 de febrer va sortir a licitació la primera fase del canvi d’enllumenat públic municipal per instal·lar-hi lluminàries de tecnologia LED. ‘El 2021 l’equip de govern, va demanar una auditoria per conèixer la realitat de l’estat de l’enllumenat públic del municipi. En aquest estudi, es van analitzar les 1.720 lluminàries que disposem a la Pobla i va quedar patent, la deficiència del servei, que s’agreuja especialment a la urbanització del Castell i Flor de l’ametller, on predominen les lluminàries de vapor de mercuri i vapor de sodi, tecnologia totalment obsoleta’, destaca l’alcalde.

La valoració econòmica de l’estudi xifra en 1.008.588,24 euros el canvi de tot l’enllumenat del municipi a tecnologia LED, i que un cop realitzat, ‘ens proporcionarà un estalvi d’un 69% en la facturació anual del consum de la llum’.

A causa del cost total de la inversió de l’enllumenat, aquesta es farà de forma progressiva en diferents fases. En aquesta primera fase es durà a terme la substitució de cent sis lluminàries de vapor de mercuri dels quadres a la urbanització Flor de l’Ametller, amb un cost de 68.794,80 euros i que compta amb una subvenció de la Diputació de Tarragona de 60.826,35 euros.

Entre el nucli i la urbanització Castell de Montornès s’instal·laran 28 fanals en un recorregut d’uns 750 metres, amb un cost de 80.256,58 euros i una subvenció de 32.094.74 €. L’obra havia d’haver estat feta ja, -el projecte està redactat des del març del 2021- però la pandèmia està endarrerint l’arribada dels fanals.

D’altra banda, l’1 de març s’iniciarà la primera fase d’arranjament de les voreres de les urbanitzacions Castell de Montornès i Flor de l’Ametller. L’actuació té un cost de 34.933,38 euros.

També al mes de març començaran les obres al bar de la piscina, que permetran tenir el recinte obert més hores que les de funcionament de la piscina i prestar servei a la biblioteca que es construirà al costat, al local de les antigues escoles i que esdevindrà el centre cultural de la vila, amb la biblioteca com a eix central. A dia d’avui, la vila és l’únic municipi de la zona sense biblioteca.

El bar disposarà de sortida de fums i s’hi podran fer menjars, legalitzant l’espai. La construcció, a més a més, comptarà amb banys i un espai de primers auxilis, equipaments que cada any requereixen de la Diputació de Tarragona en les inspeccions de la piscina municipal. El cost total de l’obra és de 33.330,96 €

Per un altre costat, el cost de les obres d’adequació de les antigues escoles serà de 128.076,48 euros, i la subvenció arribarà als 115.855,59 euros. ‘És a dir, l’adequació de les antigues escoles per convertir-lo en un espai polivalent només tindrà un cost per l’ajuntament de poc més de 12 mil euros’, destaca l’alcalde. Un cop adequat aquest espai i com que les obres compten amb el vist bo del servei de biblioteques del departament de Cultura de la Generalitat, acollirà una biblioteca dins la xarxa de biblioteques de la Generalitat, ‘amb tot els beneficis que comporta, com la subvenció de mobiliari o d’activitats’. Les obres del centre cultural es faran en dues fases. A l’estiu començarà la primera d’elles, i quan acabin començarà la segona.

Altrament, l’Ajuntament va adquirí una casa al carrer del Vent que sobresurt de la línia de façanes amb la finalitat de derribar-la i fer una plaça al lloc, situat en un lateral de l’església.

Una altra inversió serà la que es farà al restaurant de la Zona Esportiva Municipal del Castell, recinte que també es legalitzarà i sortirà a concurs. El cost és de 65.860,94 euros i la subvenció, de 52.131,73 €.

Nous projectes

D’altra banda, el consistori està elaborant nous projectes, com la dignificació de la plaça de la Bassa, l’avinguda de l’Estació, la col·locació d’hidrants a diverses zones del municipi i l’arranjament del sifó de l’escola, subratlla l’alcalde. Les quatre obres tindran també subvenció. El consistori té en agenda seguir redactant projectes per tal de tenir-los llestos quan es tornin a obrir plaços per acollir-se a subvencions, terminis que solen ser curts de temps i demanen tenir enllestits els projectes.

Cafès amb l’alcalde

D’altra banda, l’alcalde ha iniciat un nou format de trobades amb la ciutadania que duu el nom de ‘Cafè amb l’alcalde’ i que consisteix en trobades amb grups de veïns en un cafè o bar de la localitat  ‘per copsar les seves preocupacions i necessitats’, ha apuntat a Tots21. Aquest mes de febrer es va celebrar la segona trobada, en la que hi van prendre part deu veïns.

Jaume Garcia