.

.

TOTS 21

La companyia ha confirmat les previsions per a l’any complet que havia revisat a l’abril. Foto: Covestro

El rendiment comercial de Covestro en el segon trimestre es va veure fortament afectat, com s’esperava, per la propagació de la pandèmia del coronavirus a Europa i Amèrica del Nord. Els volums bàsics van disminuir un 22,7 % interanual d’abril a juny degut a l’enorme caiguda de la demanda en totes les indústries clau de client per motiu de la pandèmia.

La pandèmia mundial del coronavirus va reduir els volums bàsics, incidint sobretot a l’abril i millorant de manera seqüencial des de mitjan maig. Les vendes del grup, per consegüent, van caure un 32,9 %, a uns 2.200 milions d’euros (3.200 milions d’euros el segon trimestre de l’any anterior). Les vendes a les regions de EMLA i NAFTA van disminuir de manera més acusada que a la regió APAC, degut principalment al desfasament en el temps de l’impacte de la pandèmia del coronavirus.

Com es va comunicar en la declaració ad hoc del 9 de juliol de 2020 sobre els principals resultats financers preliminars, el ebitda del grup se situava en 125 milions d’euros (-72,8 %) en el moment de la publicació i, per tant, per sobre de les expectatives del mercat per al segon trimestre de 2020. Un fet que va poder atribuir-se en particular a la recuperació accelerada de la demanda al juny, especialment en el segment dels policarbonats. El resultat net del segon trimestre va ser de -52 milions d’euros (189 milions d’euros). En contrast amb la caiguda del resultat net, el flux d’efectiu lliure operatiu (FOCF) va ascendir a 24 milions d’euros (55 milions d’euros el segon trimestre de l’any anterior) a conseqüència d’una estricta gestió de la liquiditat.

“Tal com s’esperava, la pandèmia mundial del coronavirus ha incidit de manera significativa en els nostres resultats del segon trimestre”, ha afirmat el Dr. Markus Steilemann, director general de Covestro. “Prenem les mesures oportunes al seu degut temps per a protegir als nostres empleats, mantenir la producció i les cadenes de subministrament i assegurar el subministrament continu als nostres clients. Hem estat capaços de fer-ho amb èxit fins avui i continuarem dirigint Covestro amb determinació al llarg d’aquesta crisi”.

La companyia ha confirmat les previsions per a l’any complet que havia revisat a l’abril. No obstant això, la incertesa associada a les conseqüències de la pandèmia del coronavirus respecte al desenvolupament econòmic continua sent molt elevada.

Gestió coherent de la crisi i enfortiment de la posició de liquiditat

En el segon trimestre, Covestro també ha adoptat noves mesures de finançament per a enfortir la seva posició de liquiditat d’una forma sostenible. El 5 de juny de 2020, Covestro va col·locar eurobons per un volum total de 1.000 milions d’euros en els mercats de capital. Els bons vencen al febrer de 2026 i juny de 2030, i pagaran un cupó del 0,875 % i 1,375 % respectivament. La demanda dels inversors va ser excepcionalment alta i la cartera de comandes es va sobrepassar més de 10 vegades.

“Encara que el covid-19 està tenint un notable impacte en el nostre rendiment comercial, les nostres mesures coherents ja estan collint èxits”, ha afirmat el Dr. Thomas Toepfer, director financer (CFO) i d’assumptes laborals de Covestro. “El 2020 continua sent un any excepcional i el futur desenvolupament continua sent imprevisible. Aquesta és una altra raó per la qual no desistim del nostre clar objectiu d’aconseguir eficiència, consciència de costos i de garantir la nostra liquiditat”.

En vista de la situació excepcional, el Consell d’Administració, el Consell supervisor i els treballadors de Covestro han contribuït també de manera solidària i conjunta a fi de reforçar la resiliència de l’empresa en l’entorn actual. Per a les empreses alemanyes de Covestro, el Consell d’Administració i els representants dels treballadors han acordat un model de reducció de la jornada laboral i de remuneració de tota la plantilla fins a finals de novembre de 2020. Totes les empreses del grup Covestro fora d’Alemanya estan posant en pràctica mesures d’estalvi de costos similars, específiques per a cada país.

Nova visió corporativa: accelerar el canvi cap a una economia circular

Covestro va presentar la seva nova visió a llarg termini al maig de 2020. L’empresa s’ha proposat alinear tota la seva producció, cartera de productes i solucions i totes les àrees a llarg termini amb el concepte d’economia circular. El programa estratègic, que es va llançar ja en 2019 i que té per objecte ancorar la circularitat en totes les àrees de l’empresa en un enfocament holístic, s’està aplicant ara successivament i està sent confirmat per objectius concrets i mesurables. Aquest programa se centra en particular en quatre pilars que són matèries primeres alternatives, reciclatge innovador, solucions conjuntes i energies renovables.

Tots els segments afectats per la caiguda de les vendes a causa del coronavirus

En el segon trimestre de 2020, els volums bàsics en el segment de poliuretans van disminuir considerablement en un 25,9 % en comparació amb el trimestre de l’any anterior (0,7 %) a causa de la pandèmia del coronavirus, una tendència que va afectar a totes les indústries clau de client. Les vendes van caure un 38,7 %, fins a 913 milions d’euros, degut principalment a la disminució dels volums totals venuts i a la reducció dels preus mitjans de venda. La disminució dels volums i els menors marges en general van donar lloc a un ebitda de -24 milions d’euros (172 milions d’euros el segon trimestre de l’any anterior).

En el segon trimestre de 2020, els volums bàsics en el segment dels policarbonats van disminuir un 14,4 % respecte al trimestre de l’any anterior (4,4 %). La caiguda de la demanda en el sector de l’automoció i el transport va causar el descens dels volums, però es va veure compensada per una disminució menys acusada dels volums en les indústries d’electricitat, electrònica i electrodomèstics, i el creixement del volum en la indústria de la construcció. Les vendes es van reduir a 648 milions d’euros   (-27,8 %) a causa de la disminució dels volums totals venuts i a la reducció dels preus mitjans de venda. En conseqüència, el ebitda va caure un 37,7 % fins als 96 milions d’euros.

Els volums bàsics del segment de revestiments, adhesius i productes especials es van reduir un 25,3 % respecte al trimestre de l’any anterior    (-4.7 %). La pandèmia del coronavirus va comportar una demanda molt més feble per part d’indústries clau de client, tendència que també es va poder observar en particular en una disminució dels volums en el sector de l’automoció i del transport. Les vendes van caure un 28,7 % fins als 443 milions d’euros, degut principalment a la caiguda dels volums totals venuts i a la reducció dels preus mitjans de venda. El ebitda va disminuir un 60 % fins als 60 milions d’euros a causa de menors volums i marges.

Una primera meitat de 2020 marcada pel coronavirus

Com era d’esperar, les xifres corresponents al primer semestre de 2020 es van veure afectades de manera important pels efectes de la pandèmia del coronavirus. Els volums bàsics van disminuir en un 13,6 %, i les vendes del grup van caure un 22,7 %, fins a uns 4.900 milions d’euros (6.400 milions d’euros el primer semestre de l’any anterior). Això es deu principalment a la reducció dels volums totals i a la disminució del nivell dels preus de venda. El ebitda, per consegüent, va caure un 57,9 % fins als 379 milions d’euros, mentre que el benefici net va ascendir a -32 milions d’euros (368 milions d’euros el primer semestre de l’any anterior). El flux d’efectiu lliure operatiu (FOFC) es va reduir a -225 milions d’euros (-100 milions d’euros el primer semestre de l’any anterior).

Redacció