.

.

TOTS 21

Imatge de la línia de Tarragona a Reus

La nova línia de bus exprés entre Tarragona i Valls es posarà en marxa aquest dilluns, 28 d’abril, amb un total de 22 expedicions, 11 d’anada i 11 de tornada, de dilluns a dijous feiners, i 12 d’anada i 12 de tornada els divendres feiners. Són serveis directes entre les dues ciutats sense parades intermèdies i que connectaran amb l’estació de tren de Tarragona per enllaçar amb els serveis de rodalia del Camp de Tarragona i amb les estacions d’autobusos de Valls i Tarragona.

D’altra banda, continuaran funcionant les 12 expedicions d’anada i 12 de tornada de dilluns a divendres que comuniquen els dos municipis amb l’estació del Camp de Tarragona per possibilitar la connexió amb l’AVE/AVANT.

La informació a l’usuari “és un factor cabdal en la configuració de la xarxa exprés.ca”, informa la Generalitatt. En aquest sentit, es realitzarà un pla de millora de la informació estàtica mitjançant l’edició d’horaris de butxaca i de cartelleria. A més, s’aprofitaran els actuals panells d’informació horària de les estacions d’autobusos de Tarragona i de Valls.

El desplegament de la xarxa exprés.cat comporta la introducció de millores en la flota de vehicles per garantir la qualitat, comoditat i l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda. Les característiques principals d’aquests vehicles són: 100% adaptats, wifi a bord i premsa gratuïta. Tots estan identificats amb la imatges de la xarxa exprés.cat.

La xarxa exprés.cat

El Departament de Territori i Sostenibilitat està desplegant de manera progressiva des de l’octubre de 2012 les línies de bus ràpid. Aquest tipus de xarxa de bus exprés, que ja funciona a altres ciutats com París, Istambul,  Hamburg o Nantes, presenta un conjunt d’avantatges respecte les línies convencionals, com ara una reducció notable del temps del trajecte del recorregut, atès que els vehicles assoleixen velocitats comercials més competitives.

Així, aprofiten infraestructures com ara carrils bus o prioritats semafòriques en els encreuaments, i compten amb poques parades al llarg del recorregut, per tal d’oferir un servei atractiu a l’usuari, amb millors freqüències de pas, informació en temps real dins i fora dels vehicles i una imatge corporativa comuna.

La xarxa de bus exprés estarà formada per 40 línies interurbanes que són les que actualment concentren una major demanda de viatgers. Concretament transporten anualment 21,32 milions de passatgers, la qual cosa suposa el 40% de la demanda total, amb ocupacions mitjanes de 30 viatgers/expedició. Al Camp de Tarragona estan previstes les següents línies exprés:

E1: Tarragona-Torredembarra-El Vendrell.

E2: Tarragona-Valls.

Tarragona-Reus.

Tarragona-Salou-Cambrils.

Reus-Salou.

Tarragona-Vila-seca.

A la demarcació de Tarragona ja funciona des de fa un mes la línia exprés e1 Tarragona-Torredembarra-El Vendrell. La resta són totes a la demarcació de Barcelona.