TOTS 21

Quadre amb les dades de Tarragona. Font: Ministeri de Transports

La mobilitat a la província de Tarragona ha baixat un 81% respecte a abans de la crisi, segons un estudi fet el Ministeri de Transports. A data del passar 12 d’abril, el descens era del 81%, mentre el divendres, dia 10, es va arribar a una baixada del 82%, la màxima enregistrada des de l’esclat del coronavirus i el decret d’alarma i confinament. Les xifres són una mitjana d’entrades, sortides i moviments interiors de tot tipus de vehicles i es disposa d’elles al cap de tres dies. Són públiques en una web del Ministeri i s’actualitzaran diàriament.

El dia del decret d’alarma ja va baixar la mobilitat un 51%, per relaxar-se relativament després i arribar a una punta negativa de 79 punts el diumenge, 22 de març. Les variacions del descens se situaven entre el 54 i el 77 per cent fins que els tres darrers dies de l’estudi es mantenen entre 80 i 82% de descens.

El Big Data: control dels telèfons mòbils

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) té a disposició en la seva pàgina web una eina d’anàlisi de la mobilitat durant el període d’estat d’alarma a través de tecnologia Big Data, per a la seva utilització per part de tots els ciutadans. (https://www.mitma.es/ministerio/covid-19/evolucion-movilidad-big-data)

El Ministeri ha aprofitat en aquest estudi l’experiència adquirida en el treball ja realitzat en 2018 pel Ministeri sobre la utilització de la tecnologia Big Data per a la definició i quantificació de la mobilitat interprovincial a nivell nacional.

Més concretament, s’utilitza com a font principal de dades els proporcionats pel posicionament de telèfons mòbils una vegada són anònims i agrupats, amb estricte compliment de la Llei de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, segons el Ministeri.

El Ministeri està comptant amb el suport de l’empresa tecnològica NOMMON, i amb les dades proporcionades de manera gratuïta per l’operadora Orange España, sense perjudici que en una segona fase poguessin incorporar-se les dades de la resta d’operadores de telefonia.

En l’anàlisi es compara la mobilitat diària amb la d’una setmana tipus equivalent prèvia a la crisi, havent-se triat la setmana del 14 al 20 de febrer de 2020, que va tenir un comportament normal de mobilitat, al no tenir cap dia festiu en cap comunitat autònoma.

Les principals conclusions de l’estudi se centren en la forta reducció de la mobilitat que s’ha produït durant l’estat d’alarma, en línia amb les dades ja obtingudes a través dels mitjans tradicionals d’aforament de carreteres, mesurament de viatgers en les diferents maneres de transport etc.

Respecte a l’última informació disponible, corresponent al dia 10 d’abril, destaca per exemple la reducció de la mobilitat que s’ha produït per a comunitats com la de Madrid, d’un 91%, que aconsegueix el 93% per al cas de la ciutat de Madrid, o del 83% de País Basc que ascendeix al 92% per a Bilbao. També destaca el 87% de Castella-la Manxa o el 87% d’Aragó. En el cas de Catalunya, el descens aconsegueix el 84%, arribant al 93% a Barcelona.