.

.

TOTS 21

Façana de l’edifici del Rectorat de la URV.

La demanda per estudiar a la Universitat Rovira i Virgili com a primera opció ha augmentat un 25% aquest curs 2020-2021, un 16% més que la mitjana de la resta d’universitats públiques del país. Enguany hi ha un 3,4% més d’estudiants de grau (11.835) que el curs anterior i un 15% més d’estudiants de màster. Pel que fa als alumnes de nou accés ha augmentat un 7,2% als graus i un 12% als màsters. Els màsters més demandants són el de Formació de Professorat, el d’Enginyeria Computacional i Matemàtica, i el de Nutrició i Metabolisme. El Consell de Govern de la URV ha aprovat un pressupost d’111.530.572,16 euros per al 2021. Representa un 2,12% més que l’exercici anterior però s’han reduït algunes partides de despeses corrents.

L’increment d’estudiants als graus és especialment significatiu entre els de nou accés. S’han matriculat per primer cop a la URV 3.367 alumnes, un 7,2% més respecte al curs 2019-20. ADE, Dret, Medicina i Psicologia són els graus amb més demanda, superior a l’oferta de places. Un 63% dels estudiants provenen de la província de Tarragona, el 16% de la resta de Catalunya, sobretot de Barcelona, un 12% de la resta de l’estat espanyol, sobretot de València, Castelló i Alacant, i un 9% d’altres països, principalment del Marroc, Romania, Andorra, Colòmbia i Itàlia.

La mobilitat dels estudiants s’ha modificat per la pandèmia. En comparativa amb el curs 2018-19, han disminuït un 67% els estudiants que arriben a la URV procedents d’un programa Erasmus i els estudiants que han sortit a estudiar fora en el marc d’aquest programa també s’ha reduït un 41%. Passa el mateix amb el programa SICUE, per fer estades en universitats espanyoles. La reducció ha estat del 68% en el cas dels estudiants que venen a la URV i del 20% en els que marxen.

D’altra banda, la taxa d’abandonament també ha disminuït. Ha passat del 20,3 % el curs 2018-2019 a un 14,7% el curs passat. La branca del coneixement on marxen més estudiants és la d’Arts i Humanitats (23%). Aquesta millora s’explicaria pel fet que, a causa de la covid-19 no s’ha exigit superar un mínim de crèdits per garantir la permanència, però la taxa d’abandonament a la URV està encara per sobre de la mitjana del sistema universitari català.

Contenció de la despesa

El Consell de Govern ha aprovat el pressupost per al 2021, d’111,53 milions d’euros. Els comptes parteixen d’una aportació de la Generalitat que fa anys que no varia i que obliguen a la Universitat «a destinar més recursos propis» en despeses de personal, ja que la plantilla creix cada any. La URV ingressa 75,9 milions d’euros de la Generalitat. La transferència cobria el 2010 un 111,7% dels costos de personal i permetia fer inversions i sufragar despeses de béns i serveis, però el 2021 aquesta aportació només cobreix el 95,3% de la partida destinada a la plantilla, que és de 79,7 milions d’euros. La URV assumeix els 3,7 milions de diferència.

L’altra font principal d’ingressos són les matrícules de grau, màster, doctorat i l’emissió de títols, una xifra que aquest any ha incrementat a 20,63 milions d’euros per l’augment d’estudiants matriculats. La Generalitat també afegeix 4,07 milions d’euros per compensar la rebaixa del 30% del preu de les matrícules.

Pel que fa a les despeses, les de personal (79,7 milions) creixen un 1,49% sobretot per l’increment de les cotitzacions a la Seguretat. També augmenten els costos de serveis com la neteja o la seguretat per l’increment del salari mínim professional i les millores dels convenis sectorials. La partida s’ha ajustat en 1,2 milions d’euros i per equilibrar els comptes s’han reduït un 15% en altres béns i serveis i en la dotació al CRAI i als grups interns de recerca. També s’ha rebaixat en un 50% la dotació per a pràctiques d’estudiants en serveis de la URV i s’han eliminat les beques de màster (244.000 euros, l’any 2020). La previsió és revertir la majoria d’aquestes reduccions en una modificació del pressupost de 2021 a partir dels saldos de 2019 i els romanents d’anys anteriors.

ACN