.

.

TOTS 21

Imatge d’arxiu del Carnaval de Reus. Foto: Reus.cat

La Federació Reusenca d’Associacions de Carnaval (FRAC) ha fet públiques les bases del concurs per al cartell de carnaval 2023 i del Ball del Moc 2023. Al guanyador o guanyadors els hi serà lliurada una placa honorifica i un premi en metàl·lic de 600 euros, en concepte d’adquisició de l’obra premiada.

1.- Aquesta convocatòria és oberta a tothom

2.- Els cartells poden tenir un o més autors

3.- Els cartells han de ser lliurats a la consergeria del Centre Cívic del Carme, plaça de la Patacada núm. 10 de Reus, entre el 05 de desembre i el 14 de desembre de 2022 en horari del Centre Cívic

4.- A cada participant se li lliurarà un resguard que haurà d’exhibir en el moment de retirar l’obra els dies 06 març al 14 de març del 2023, de 19:00 a 21:00 hores al despatx de la FRAC al centre Cívic del Carme.

5.- Les obres no reclamades es considerant propietat de la FRAC.

Normes

1.- La tècnica utilitzada es lliure, per ser reproduïda a tot color

2.- Els cartells es presentaran a concurs sobre cartró ploma de 5 mm de gruix i mida 70x100cm

3.- Hi figurarà la llegenda “ Carnaval de Reus “ i “ del 16 al 22 de febrer del 2023 ”.

4.- Els anagrames o logos oficials seran col·locats al cartell guanyador per l’organització en editar el cartell per la seva impressió

5.- Les maquetes presentades cal que vagin signades al revers amb un pseudònim, que ha de constar en un sobre tancat on hi figuri el nom, els cognoms, l’adreça i el telèfon de l’autor o autors del cartell.

6.- Cada participant es lliure de presentar el numero d’obres que vulgui, sempre i quan siguin inèdites i no hagin estat presentades en anteriors edicions d’aquest concurs.

7.- Els muntatges Fotogràfics Digitals acreditaran per a totes les imatges utilitzades, la propietat o la cessió dels drets d’imatge del propietari per a aquest concurs.

8.- En cas de dubte sobre les imatges, es convocarà abans de l’elecció a l’autor per tal d’aclarir la continuïtat de la candidatura.

9.- Caldrà presentar un PENDRIVE amb la imatge presentada a concurs en ala resolució per la seva distribució als mitjans i a la impremta.

10.-En el cas dels fotomuntatges, caldrà afegir organitzat en carpetes cada imatge original utilitzada i la declaració de cessió corresponent.

11.- L’incompliment d’alguna de les normes provocarà la desqualificació de l’obra.

Elecció del guanyador

1.- El jurat estarà format per la Junta de la FRAC i pels representants de cada colla assistents a la reunió en que es presentin els cartells per a la seva votació.

2.- El seu veredicte és inapel·lable.

3.- El jurat pot declarar desert el premi, si, segons el seu criteri, no s’ha presentat a concurs cap obra que compleixi els requisits mínims de qualitat

4.- El veredicte del jurat nomes serà comunicat personalment a l’autor o autors guanyadors del concurs.

5.- Al guanyador o guanyadors, durant el sopar dels premis GUEUS, els hi serà lliurada una placa honorifica i un premi en metàl·lic de 600 euros, en concepte d’adquisició de l’obra premiada.

6.- El guanyador accepta la utilització del seu cartell com imatge de les festes del Carnaval de Reus del 2023

7.- Totes les obres presentades a concurs seran exposades al públic durant el carnaval

Redacció