.

.

TOTS 21

Un dels objectius principals és eliminar tota mena de barreres (físiques, comunicatives, socials, etc.) per facilitar la participació de qualsevol persona als actes festius. Foto: Ajuntament

Enguany, les regidories de Benestar Social i de Cultura de l’Ajuntament de Reus tornen a implementar mesures inclusives durant la Festa Major de Sant Pere, proposades pel programa «Festa Major per a tothom. Posem color a la festa!» que promou la inclusió en l’àmbit festiu i cultural. L’objectiu és facilitar la participació universal, és a dir, apropar la Festa Major a tots els col·lectius que vulguin participar-hi. Com a novetat, s’incorporen pictogrames en el programa de la Festa Major de Sant Pere i el 22 de juny a la tarda a La Palma, s’habilitarà un espai tranquil de visibilització, sense aglomeracions on les persones amb diferents sensibilitats puguin gaudir de l’Assaig del Seguici Festiu de la ciutat en un entorn més relaxat.

Un dels objectius principals és eliminar tota mena de barreres (físiques, comunicatives, socials, etc.) per facilitar la participació de qualsevol persona als actes festius que es programen amb motiu de la Festa Major de Sant Pere. Per aconseguir això, cal posar al centre les persones amb diversitat funcional i, per aquest motiu, les mesures concretes que s’implementaran es consensuen amb les entitats de/per persones amb discapacitat que formen part del Consell de la Discapacitat de la ciutat.

Les actuacions s’organitzen al voltant de tres eixos principals: inclusió física, inclusió comunicativa i inclusió social.

Mesures inclusives de la Festa Major de Sant Pere 2022

Per disposar d’un espai reservat al pregó, al ball parlat satíric de Dames i Vells, a l’espai elevat de la plaça del mercadal, a concerts i a l’Espai tranquil de visibilització de La Palma cal enviar, prèviament, un correu electrònic a festaperatothom@reus.cat, indicant el nom de les persones, el dia i el número de telèfon de contacte. S’hi podrà accedir amb un acompanyant i en cas que la demanda superi les places disponibles, es farà un sorteig i es comunicarà a les persones interessades.

Les mesures inclusives són les següents:

  • Informació: A partir del dia 17 de juny, tota la informació sobre Sant Pere, es podrà consultar al Punt d’Informació de la Festa, situat al Castell del Cambrer, a la plaça del Castell. S’hi pot trobar el programa transcrit amb braille, per a persones amb dificultats de visió. Al Gaudí Centre, situat a la plaça del Mercadal, també es podrà disposar del programa en braille. El Programa de la Festa Major de Sant Pere de Reus 2022 estarà disponible a la xarxa per a poder-lo consultar en format PDF, amb maquetació i sense, per facilitar-ne l’accés a partir de les aplicacions de lectura de pantalla, per a persones amb dificultats de visió. Estarà disponible a la pàgina web www.reus.cat, que està adaptada seguint els estàndards W3C, amb un nivell d’adaptació WCAG 2.0.
  • El Pregó: El dia 24 de juny, el Pregó que es realitza al Saló de Plens de l’Ajuntament de Reus, comptarà amb la interpretació de la Llengua de Signes Catalana.
  • Ball parlat satíric de Dames i Vells: El dia 27 de juny, la representació del Ball parlat satíric de Dames i Vells, que es farà a la plaça David Constantí a les 19:15 h, comptarà amb la interpretació de la Llengua de Signes Catalana.
  • Espai elevat a la plaça del Mercadal els dies centrals de la festa: Durant els dies 27 i 28 de juny a la tarda i el dia 29 de juny durant tot el dia s’habilitarà un espai elevat a la plaça del Mercadal, reservat per a persones amb mobilitat reduïda. Aquest espai estarà situat prop del carrer del Castell i és accessible mitjançant una rampa. El 27 de juny s’hi podrà accedir a partir de les 17.30 h, el 28 de juny a partir de les 19.30 h i  el 29 de juny de les 10.30 a les 17:00h.
  • Concerts: Enguany, el programa de la Festa Major de Sant Pere inclou molta música. Per això, qualsevol persona que tingui alguna necessitat especial i vulgui assistir a un concert pot enviar un correu electrònic a festaperatothom@reus.cat i se li facilitarà el que necessiti per poder gaudir de l’espectacle.
  • Espai tranquil de visibilització: El dia 22 de juny, a l’Assaig del Seguici Festiu de la ciutat que es farà a la Palma, s’habilitarà un espai tranquil de visibilització, sense aglomeracions, on les persones amb diferents sensibilitats podran gaudir de l’acte en un entorn més relaxat.
  • Vàters adaptats: Durant la Festa Major, hi haurà lavabos mòbils adaptats al Jardí de la Casa Rull, a La Palma, a l’Ajuntament, a la plaça de la Llibertat, a la plaça Anton Borrell i al Parc de la Festa.
  • Pictogrames: Els actes que apareixen al programa de festes estan referenciats amb diverses imatges (pictogrames) que indiquen el nivell d’accessibilitat i altra informació important com l’existència de lavabos adaptats, si es tracta d’un acte sorollós o si hi ha pirotècnia. També es destaquen els espais tranquils. Els pictogrames són imatges icòniques estàndards que afavoreixen, entre altres aspectes, la comunicació, ja que es tracta d’una tècnica alternativa i augmentativa que facilita la comprensió de la informació a persones amb condició autista i amb altres dificultats com, per exemple, la gent gran.
  • Com arribar a la festa: Les persones que arribin a la festa amb cotxe o furgoneta, poden trobar diversos aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda al Mercat Central, al llarg de raval de Jesús, raval de Martí Folguera, raval de Robuster, raval de Sant Pere i a la plaça de Catalunya. Alhora, la xarxa de pàrquings municipals, tant els soterranis com els de superfície, també disposen de places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda.

  Redacció