.

.

TOTS 21

Nou impuls per a la cultura al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. La Diputació de Tarragona ha obert la tercera convocatòria d’ajuts per a professionals autònoms i microempreses del sector, per a la realització d’activitats d’interès públic que es programin durant aquest 2022 o bé per a produccions noves que s’iniciïn també aquest any i que s’acabin de realitzar, com a màxim, al juny de 2023. Les sol·licituds es poden realitzar des d’ara fins al 18 de juliol, a través de la Seu electrònica de la Diputació.

Enguany, la institució destina 1.650.000€ a aquest ajuts, 700.000 € més que a la convocatòria de l’any passat. «A la Diputació de Tarragona treballem per millorar encara més el gran potencial que té l’àmbit cultural de les nostres comarques, dotant-los d’eines per avançar des del punt de vista professional i creatiu i sumant esforços amb els creadors i les creadores, amb les empreses i amb tothom qui treballa per consolidar i fer créixer el sector», va destacar la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, durant la presentació dels diferents ajuts de la institució a aquest sector, en el marc de la jornada Creació Dipta del passat 2 de juny.

Incentivar gires i circuits musicals

Les activitats d’interès públic objecte de les subvencions podran ser cicles, festivals, presentacions, jornades o similars. Dins d’aquest àmbit, i amb l’objectiu de propiciar el sorgiment de projectes d’espectacles en viu i de música que garanteixin un impacte notable a la demarcació creant connexions i xarxa entre els municipis, la convocatòria incentiva especialment aquelles activitats que prevegin un circuit o una gira en equipaments i espais de gestió municipal o de cogestió publicoassociativa a la demarcació de Tarragona. Aquests darrers projectes, que han de preveure la realització de l’activitat en un mínim de tres municipis pertanyents a tres comarques diferents de la demarcació. Pel que fa a les produccions, fan referència tant a la creació intel·lectual com al procés de construcció d’un disc, d’una exposició, d’una publicació, d’un espectacle, d’un audiovisual, o d’un guió, entre d’altres iniciatives. L’import màxim de subvenció és de 20.000€ per a activitats i produccions, i de 25.000€ per a circuits o gires d’espectacles de música en directe.

A la convocatòria, s’hi poden acollir les persones professionals o treballadores autònomes i /o les empreses culturals de fins a 10 treballadors (o el seu equivalent en hores totals) i que no facturin més de 2.000.000 € anuals, l’activitat principal de les quals pertanyi al sector cultural i que tinguin el domicili fiscal a la demarcació de Tarragona. Tota la informació sobre la convocatòria es pot trobar a la Guia de Serveis.

La finalitat d’aquesta convocatòria és contribuir al reforç del teixit productiu professional del sector cultural de la demarcació i fomentar la creació de nous projectes culturals d’interès públic, de manera que no serà objecte de subvenció l’activitat pròpia i habitual del professional o empresa. La Diputació de Tarragona, així, vol que la inversió que fa en les empreses culturals reverteixi en productes per al territori.

Redacció