.

.

TOTS 21

 

La Diputació de Tarragona impulsa amb 4 milions d’euros la reforma i dotació d’equipaments culturals i la conservació d’elements patrimonials a la demarcació. Es tracta de dues noves línies d’ajuts, una adreçada a entitats sense ànim de lucre i l’altra a ens locals, que s’emmarquen en les accions de foment de la cultura que realitza la institució al Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.

La convocatòria d’aquests ajuts ja està oberta i, fins al proper 3 de juny, les entitats i els ens locals interessats poden consultar les bases i presentar les seves sol·licituds a través de la seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat

Tant per a les entitats com per als ens locals els ajuts van destinats, d’una banda, a la reforma o dotació d’equipaments culturals, d’interès ciutadà o de valor cultural (inclosos els edificis i indrets singulars o patrimonials) i, d’altra banda, a la conservació i inversió en elements patrimonials com ara la compra o restauració d’obres d’art, la conservació d’elements festius dels seguicis populars o la restauració d’elements identificatius de la ciutat o de l’entitat.

L’import màxim de les subvencions és d’1.000.000 d’euros per a les entitats i de 3.000.000 d’euros per als ens locals. En aquest darrer cas es tindrà en compte el nombre d’habitants de cada municipi a l’hora de concedir els ajuts.

En tots dos casos es consideren actuacions susceptibles de subvencionar:

-Les obres de conservació, reforma i millora dels equipaments culturals i/o d’interès ciutadà, inclosos els edificis i indrets singulars o patrimonials.

-L’adquisició de mobiliari, equipament informàtic, altres béns mobles i altres elements que, dins el concepte de béns mobles, contribueixin a la millora de les condicions dels equipaments municipals culturals, d’interès ciutadà o de valor cultural.

-La conservació i inversió en elements patrimonials culturals.

Aprovats els ajuts per a activitats culturals o d’interès ciutadà de caràcter singular

En el marc de les accions de foment de la cultura la Diputació de Tarragona ha aprovat els ajuts per a activitats culturals o d’interès ciutadà de caràcter singular adreçats a entitats o persones físiques sense afany de lucre.

Dotats amb un total de 1.500.000 euros, aquests ajuts van destinats a subvencionar activitats que siguin d’interès cultural, educatiu, econòmic o humanitari a més de projectes, programacions d’activitats anuals o puntuals o bé cicles, jornades, exposicions o similars.

En els propers dies s’obrirà la convocatòria i les persones i entitats interessades podran consultar les bases i realitzar les sol·licituds a través de la seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat