.

.

TOTS 21

Un operari municipal en tasques al clavegueram.

Un operari municipal en tasques al clavegueram.

La Diputació de Tarragona, a través del Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori del Servei d’Assistència Municipal, posa a l’abast dels ajuntaments del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre una eina de recolzament per a la gestió del clavegueram municipal.

Els objectius d’aquesta assistència són assegurar que la xarxa està en condicions de servei, limitar els problemes de septicitat i d’olors, limitar descarregues contaminants en les aigües receptores i inspeccionar la xarxa mitjançant circuit tancat de televisió per a localitzar possibles incidències i proposar actuacions de millores.

Els municipis són els responsables de mantenir la xarxa en un estat funcional adequat per tal de garantir el servei públic en òptimes condicions. Malgrat això, l’ús i funcionament al llarg del temps de les xarxes de clavegueram comporta l’aparició d’incidències a causa de l’acumulació de brutícia i el desgast dels materials i elements complementaris.