.

.

TOTS 21

El president de la Generalitat, avui amb els quatre presidents de les diputacions catalanes

El president de la Generalitat, avui amb els quatre presidents de les diputacions catalanes

Les diputacions catalanes i la Generalitat han signat aquest dilluns el conveni de col·laboració per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2016.

En virtut d’aquest acord, les quatre diputacions aportaran un total de 87,7 M € per fer front a les necessitats financeres dels ens locals derivades del deute, reconegut per la Generalitat i pendent de pagament en l’actualitat, dels imports del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de manteniment i del Fons de Cooperació Local.

En el cas de la Diputació de Tarragona, la seva aportació és de 15,6 M €, que beneficiarà a 122 municipis del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, així com als consells comarcals de la demarcació. D’aquesta manera, la Diputació de Tarragona, dins les seves funcions d’assistència econòmica al món local, coopera amb els municipis per tal que puguin seguir prestant els seus serveis locals amb normalitat.

El conveni l’han signat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs; el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i els presidents de les diputacions de Girona, Pere Vila, i de Lleida, Joan Rañé. Els convenis regulen les condicions en què les diputacions assumiran les necessitats financeres dels ens locals i el procediment de devolució i rescabalament d’aquests imports a les diputacions per part de la Generalitat.

Les diputacions faran efectiu el pagament dels imports als ens locals en el termini màxim d’un mes a partir de la signatura del conveni. Un cop fets els pagaments, les diputacions notificaran a la Generalitat les quantitats abonades a cadascun dels ens locals. La Generalitat es compromet a fer efectives a les diputacions aquestes quantitats durant l’exercici 2016, i estableix com a data límit de cancel·lació del deute el 31 de desembre de 2016. L’acord també inclou el compromís de totes les parts de formalitzar, al gener del 2017, un conveni per al desenvolupament d’un pla de les mateixes característiques per a l’any vinent.

Els crèdits susceptibles d’incloure’s en aquest Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2016 són es obligacions reconegudes per la Generalitat que corresponen al PUOSC (Pla Únic d’Obres i serveis de Catalunya) 2014 Ajuntaments; al PUOSC Manteniment 2015 Consells Comarcals; al FCL (Fons de Cooperació Local) 2011-2014 Ajuntaments, i al FCL 2015 Consells Comarcals.