TOTS 21

Des de la CUP de Tarragona, volem expressar el nostre malestar per la decisió del secretari general de l’Ajuntament de Tarragona de no recollir en acta les intervencions dels representants sindicals presents a les reunions de la Comissió Informativa i de Seguiment de Serveis Centrals d’Economia i Hisenda.

Els representants sindicals no tenien vot en aquesta comissió però sí veu i, per tant, el dret a dir-hi la seva i informar les i els consellers sobre punts de l’ordre del dia que podien anar en contra dels interessos de les treballadores i els treballadors de l’Ajuntament de Tarragona. A partir d’ara, els representants sindicals mantindran la veu però aquesta no es recollirà en les actes.

El fet que fins al dia d’avui es recollissin aquestes veus en les actes de les sessions era un tímid indicador de democràcia i transparència interna. Tanmateix, l’Ajuntament de Tarragona demostra ara amb aquesta unilateral depuració administrativa una nul·la sensibilitat per acceptar la dissidència sindical, en oberta contradicció amb el discurs oficial de la participació que l’Ajuntament sovint escampa.

Considerem aquesta mesura una regressió administrativa discriminatòria en tant que concedeix únicament validesa a la veu dels càrrecs electes i consellers, i bandeja la veu dels treballadors de l’Ajuntament. Per a la CUP, el fet que les actes de les Comissions Informatives i de Seguiment reflecteixen només la veu de les autoritats i dels càrrecs electes obre una nova escletxa innecessària entre els treballadors i les institucions locals.

És per això que des del Grup Municipal de la CUP de Tarragona demanem a l’Ajuntament que la veu dels treballador quedi recollida en acta, de la mateixa forma que qualsevol altra veu amb dret a participar a les Comissions Informatives, una eina essencial del funcionament administratiu i polític de l’Ajuntament. Des de la CUP considerem que el respecte a un dret essencial com el de la llibertat d’expressió també es defensa garantint que la veu dels treballadors quedi reflectida respectuosament.