TOTS 21

Les rgidores de la CUP, Laia Estrada i Eva Miguel. Foto: Cedida

Tal com hem estat denunciant des de l’inici de l’Estat d’Alarma, els ajuntaments han de carregar amb la major part de la responsabilitat per aturar el cop socioeconòmic que està comportant la COVID19 per a la població, degut a la insuficiència de les mesures adoptades pel govern espanyol. El cas de l’Ajuntament de Tarragona no és cap excepció ja que, tal com se’ns ha explicat avui, la situació de les arques municipals s’està ressentint de forma severa.

En aquest sentit, la CUP remarquem que l’ofegament que pateixen les administracions locals és degut a la legislació estatal espanyola la qual, via reforma exprés de la constitució, obliga a pagar el deute per davant les necessitats essencials de la població. La necessitat de poder fer ús del romanent d’exercicis anteriors és clau, especialment en moments de crisi com l’actual. En aquest sentit, queda palesa la necessitat de derogar la LRSAL i l’article 135 de la CE i cal que absolutament totes les formacions polítiques facin pressió des del món local.

El govern municipal ha concedit ajudes d’urgència per a les llars més vulnerables i ha desplegat un seguit de mesures de suport al petit comerç de la ciutat, però cal anar més enllà. La demanda d’ajudes s’ha triplicat i les entitats del tercer sector es troben desbordades, motiu pel qual és imprescindible fer efectiva l’ampliació dels convenis amb aquestes tan aviat com sigui possible, així com crear el fons de contingència per a facilitar ajudes per al pagament de lloguers i dels subministraments bàsics, que portem proposant des de fa setmanes.

En relació als ajuts proposats pel petit comerç també considerem que podrien anar més enllà. Tenint en compte que l’objectiu és aconseguir la suspensió del pagament dels lloguers dels locals, caldria contemplar l’excepció de la totalitat del pagament del IBI a canvi que els propietaris no cobrin els lloguers.

Des del Grup Municipal de la CUP també hem proposat altres iniciatives com engegar una campanya de suport públic i promoció del comerç de proximitat, així com desplegar plans d’ocupació per generar llocs de treball i, alhora, donar resposta a tasques pendents a la ciutat com és condicionament dels parcs infantils, repintar la senyalització viària, dur a terme tasques de prevenció d’incendis, incrementar la neteja dels carrers, etc.

Pel que fa a la vessant sanitària de la crisi, la CUP hem tornat a proposar que s’estableixi una comunicació, no només amb les direccions dels centres sanitaris i les residències, sinó també amb els representants dels treballadors i treballadores. Després que s’hagi fet pública la deliberada ocultació de la situació real de moltes residències, és imprescindible que els representants institucionals contrastin la informació per tal d’aconseguir una visió acurada de la realitat a aquests centres.

Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)