.

.

TOTS 21

Fotografia de grup de la consellera Jordà amb representants del sector d'avellana

Fotografia de grup de la consellera Jordà amb representants del sector d’avellana

“La voluntat de constituir la Circumscripció Econòmica de l’Avellana és la millor notícia que es pot donar al sector, ja que l’estructuració de l’oferta i la unió dels diferents productors és una eina indispensable per obtenir els preus justos que són tan reivindicats avui pel sector”. Són paraules de la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, en relació amb l’anunci que ha fet avui el sector d’agrupar-se per aconseguir una unitat estratègica en aspectes com la comercialització i la promoció del producte, durant la presentació del programa Temps d’Avellana.

Segons ha explicat el sector, les cinc principals cooperatives de l’avellana del Camp de Tarragona, que agrupen la producció del país, constituiran una associació d’organitzacions de productors que els ha de permetre assolir el reconeixement de Circumscripció Econòmica, una figura d’abast europeu amb la qual podran treballar de manera conjunta.
“En aquest sentit, el Departament d’Agricultura vol donar tot el suport a la creació de la Circumscripció Econòmica i esperem pròximament tenir en funcionament l’Oficina Tècnica de l’Avellana a fi que siguin dos elements importants per a la viabilitat del sector”, ha manifestat Jordà.
La consellera d’Agricultura ha afirmat que “el nostre país ens demana respostes a problemes globals que afecten el nostre sector. I la voluntat d’aquest Departament i del seu equip és entomar-los conjuntament amb el sector perquè només des de la governança republicana, l’empatia i les sinergies podrem donar-hi les respostes necessàries”.
La circumscripció econòmica és un dels instruments que ha de permetre la millora de la comercialització de l’avellana, ja que permetrà establir normes, acordades pel sector i d’obligat compliment, sobre les característiques del producte que va al mercat, fet que permetrà incidir en la regulació del mercat per prevenir crisis de preus i poder actuar i minimitzar-ne els efectes, en el cas que es produeixin.
La tramitació de la circumscripció econòmica és un dels compromisos assumits pel Departament d’Agricultura i el conjunt del sector, en el marc de la Taula Sectorial de l’Avellana, per millorar el funcionament i la transparència dels mercats.
Les circumscripcions es tramiten quan el sector mateix ho demana. A Catalunya, hi ha tres circumscripcions econòmiques: la del préssec i la nectarina, la de la pera i la de la poma.
L’altra eina que s’ha consolidat, en aquest cas per al sector de l’avellana, és l’Observatori de Preus, llargament reivindicat pel sector, el qual ha de donar més transparència als mercats. L’Observatori de Preus de l’Avellana està funcionant des de fa dos anys i està esdevenint un element de referència.
Circumscripcions econòmiques i Observatori de Preus són dos instruments que el DARP està implementant per fomentar l’equilibri i l’ordenació entre els diferents agents de la cadena alimentària, i també per fomentar mesures de regulació de mercats que permetin anar corregint deficiències estructurals que afecten la competitivitat del sector.
D’altra banda, la consellera d’Agricultura ha volgut recordar que, en els últims tres anys, el DARP ha posat en marxa el Grup de Treball de l’Avellana que ha dut a terme diferents accions per millorar el sector com ara estudis de qualitat de l’avellana, l’elaboració del Pla estratègic de la valorització de l’avellana, o la coordinació de les accions de promoció com ara el Temps d’Avellana amb una sola marca per a tot el país. “L’objectiu final de totes aquestes accions és valoritzar el producte, és a dir, situar l’avellana com a referent d’identitat territorial capaç de mantenir un entorn productiu de qualitat i un paisatge característic, i una estructura social i econòmica viva”, ha afirmat Jordà.