.

.

TOTS 21

Imatge d’arxiu de les instal·lacioons del CN Reus Ploms.

Aquest dimecres es viurà el darrer tràmit que ha de permetre posar en marxa l’operació econòmica que pot treure el CN Reus Ploms de la complicada situació financera en la qual es troba. La Comissió Territorial d’Urbanisme, presidida pel director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, Agustí Serra, es reunirà al matí a la seu dels serveis territorials del Departament a Tarragona i haurà d’aprovar o rebutjar el punt de l’ordre del dia que avalua la remodelació dels espais del club contemplats en l’acord de venda de 3.200 metres quadrats a la multinacional francesa del sector sociosanitari AEGIDE per un valor de 2,5 milions d’euros. El d’avui és l’últim tràmit rellevant per a poder fer efectiva l’operació, un cop validada en assemblea extraordinària de l’entitat el 25 de març i després de l’aprovació inicial del pla especial urbanístic per a l’ordenació dels usos i de l’edificabilitat presentat pel club pel plenari de l’ajuntament del passat 17 de juny. La compravenda amb la multinacional francesa ja està signat, si bé el contracte té un condicionant, segons el qual no es farà efectiu el pagament fins a l’aprovació definitiva del projecte urbanístic.

El valor de l’operació deixarà a zero el dèficit de l’entitat, però, i això encara és més important, el dotarà de capacitat d’endeutament (deslligant-se de l’embargament provisional que té lligat el club de mans i peus a l’hora de demanar crèdits) Segons explicava a finals de març passat a Tots21 el president de l’entitat, Isidre Guinjoan, aquesta operació «revalorarà el club» i li permetrà mantenir encara 35.000 metres quadrats en propietat. Tanmateix, el més important és que permetrà un canvi de guió en la història de l’entitat centenària perquè implicarà la remodelació i modernització de les instal·lacions i la introducció de criteris empresarials i gerencials en la seva explotació. La finalitat és «arribar en un primer moment als 2.300 socis que teníem el 2019, abans de la pandèmia, i aspirar en un futur a 3.500».

J.S.