.

.

TOTS 21

Capitania Marítima de Tarragona. Foto: Cedidda

La Capitania Marítima de Tarragona va realitzar 732 inspeccions a vaixells mercants, pesquers i de passatge durant l’any 2021, la majoria d’ells espanyols, segons es desprèn de la memòria d’activitats realitzada per aquesta entitat, dependent de la Direcció General de la Marina Mercant del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) i amb competències que abasten, principalment, el salvament i la seguretat marítima i la lluita contra la contaminació en la mar.

La inspecció de vaixells té per objecte garantir la seguretat i el respecte al medi ambient de les embarcacions mercants, pesqueres i de passatgers que naveguen per les nostres aigües, evitant d’aquesta manera que es puguin produir accidents indesitjables que afectin la tripulació o danyin el medi marí.

Emergències

El 2021, en coordinació amb el CCS de Salvament Marítim, la Capitania va supervisar 229 emergències, el 66% relacionades amb embarcacions a la deriva. El 18% de les emergències es van relacionar amb l’activitat nàutica, el 3% va requerir d’evacuacions i solo el 2% es van deure a vies d’aigua en les embarcacions.

D’altra banda, Capitania Marítima va tramitar 18.783 expedients: es van dur a terme més de 10.257 expedients relacionats amb el despatx de vaixells, 3.735 amb el registre de vaixells i 54 expedients sancionadors.

Aquesta Capitania està dirigida pel capità marítim, José Manuel Robledano, i abasta els districtes de Tarragona i Sant Carles de la Rápita.

Redacció