.

.

TOTS 21

 

Un moment de l’acte de presentació dels pressupostos participatius

Ahir es va presentar el procés dels Pressupostos Participatius que enguany ha impulsat l’àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de la Canonja. A l’acte hi van participar l’alcalde Roc Muñoz, el regidor de Participació Ciutadana, Salvador Ferré i l’empresa encarregada de dur a terme el procés. Els ciutadans triaran les propostes amb un topall inversor de 200.000 euros.

Durant la presentació, que va comptar amb la presència de més d’una cinquantena de persones, es van explicar totes les fases del procés que comença avui amb la presentació de propostes que es poden fer online i offline. Un cop explicat tot el procés, es va procedir a un torn de preguntes per aclarir dubtes al respecte i tot seguit es va dur a terme el taller d’elaboració de propostes, formant grups de 4-5 persones que ja van aportar les primeres idees.

A partir d’avui i fins el dia 10 de febrer, tots els canongins ens poden fer arribar les seves propostes omplint un formulari que està disponible de forma telemàtica aquí o bé en paper a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana i al Castell de Masricart.

Cada canongí pot presentar un màxim de 3 propostes que compleixin els criteris següents:

1. Que siguin legals.
2. Que facin referència a competències directes i assumides per l’Ajuntament.
3. Amb un cost no superior a 200.000 €.
4. Que sigui concretes i avaluables econòmicament.
5. Que faci referència a inversions i es pugui incloure en aquesta partida del pressupost municipal. I, per tant, que no faci referència a cap de les altres partides del pressupost municipal.
6. Que siguin viables tècnicament, és a dir, que no existeixin impediments tècnics per a realitzar la proposta i que aquesta s’ajusti a la normativa jurídica vigent, en base a les valoracions realitzades pel personal tècnic municipal.
7. Que no plantegin accions insostenibles, és a dir, que no comprometin les necessitats i les possibilitats de desenvolupament de les generacions presents i futures.
8. Que no plantegin accions d’exclusió social.
9. Que siguin d’interès general i de gaudi per a tota la població, no només per col·lectius específics.
10. Que vagin acompanyades de les dades identificatives de la persona que les realitza (nom i cognoms, telèfon de contacte i correu electrònic, si se’n disposa), per tal de poder aclarir possibles dubtes.

L’alcalde, Roc Muñoz, va dir que la iniciativa es una bona oportunitat per conèixer de primera mà les inquietuds i necessitats dels ciutadans i per això és molt important la màxima participació. “Jo sempre dic -va destacar Muñoz- que tothom hauria de passar algun cop a la seva vida per un ajuntament, ja sigui com alcalde o com a regidor, per saber com es viu la política municipal i com es governa un poble des de dins”. Per la seva banda, Salvador Ferré va apuntar que no només és important fer propostes sinó després votar-les.

Un cop presentades totes les propostes, la següent fase del procés serà l’estudi de viabilitat de les propostes que es durà a terme entre febrer i març.