.

.

TOTS 21

Salvador Ferré, explicant els criteris en què es basen els Pressupostos Participatius de La Canonja. Foto: Tarragona21

L’Ajuntament de La Canonja ha donat el tret de sortida a la tercera edició dels Pressupostos Participatius, aquelles inversions que es posaran en marxa per voluntat popular a través d’una consulta. El consistori manté la dotació de 200.000 euros d’inversió i seran escollits els projectes que compleixin un seguit de requisits legals i tècnics, com també que el propi Ajuntament no els contempli executar en el capítol d’inversions del pressupost municipal d’aquest any.

Salvador Ferré, tinent d’alcalde i responsable de Participació Ciutadana, va ser l’encarregat, la tarda de dimarts, de presentar al públic reunit al Castell de Masricart el funcionament i les novetats dels Pressupostos Participatius, a la vegada que va fer un repàs a l’estat dels sis projectes que es van aprovar l’any passat, en la segona edició dels Pressupostos Participatius.

«Per què no m’han seleccionat la meva proposta?» és sempre una pregunta freqüent que es fan els canongins i les canongines. Ahir va sortir també el tema. Ferré va respondre que existeix un llistat de condicionants que fan que unes propostes quedin descartades: «Per a ser admeses, han de ser propostes de les quals l’Ajuntament en tingui competències, que no superin els 200.000 euros de cost, que es puguin concretar econòmicament, que siguin del capítol d’inversions i que no suposin contractar més personal».

No són les úniques condicions: «Han de ser propostes viables tècnicament, que no siguin insostenibles mediambientalment, no excloguin socialment i siguin d’interès general».

Cada participant podrà fer dues propostes. Les més votades que superin aquests barems seran les guanyadores fins a exhaurir els 200.000 euros. «Si la proposta més votada per ella mateixa suma 200.000 euros, serà l’única que es portarà a terme perquè és la que haurà votat la ciutadania», recordava Ferré. Podran votar empadronats a partir dels 16 anys. Casa votant haurà de seleccionar tres propostes de la butlleta.

Més dubtes que van sortir a la trobada: Per què l’Ajuntament no converteix en aparcament un solar que s’usa improvisalment com a tal però que es troba en males condicions?, preguntava el públic. «Perqué és un solar privat», responia l’alcalde, Roc Muñoz, que deixava la porta oberta a fer alguna acció de reparació en el futur.

Vot telemàtic

El principal canvi d’aquesta tercera edició és la incorporació del vot telemàtic per tal de facilitar la votació popular de les propostes validades. Així doncs, enguany, es podrà votar presencialment a les oficines municipals d’atenció ciutadana, al Castell de Masricart, a la Rambla 15 d’Abril el Dia de la Municipalitat i telemàticament a través de la pàgina web municipal www.lacanonja.cat.

L’altra novetat és que, per tal d’afegir el debat col·lectiu al procés, es duran a terme tres sessions temàtiques: Esports, lleure i cultura (29 gener), Família, educació i gent gran (5 febrer) i Joventut (8 febrer), perquè la ciutadania interessada en cada tema a debat pugui elaborar propostes compartides. A cadascuna d’aquestes sessions, obertes a tothom, hi seran també convidades explícitament totes aquelles entitats que puguin tenir relació amb l’eix de cada sessió.

Aquest dimecres s’ha obert el període de presentació de propostes, on els canongins i canongines podran fer-les arribar a través del formulari que es podrà trobar a diferents equipaments municipals i a la web de l’Ajuntament (www.lacanonja.cat). El calendari fixa que les propostes es poden presentar del 23 de gener al 10 de febrer. Un cop acabat, l’Ajuntament farà l’estudi de viabilitat, entre el febrer i març, i la votació popular serà entre el 8 i el 21 d’abril. Clau serà la data de celebració de la Municipalitat, el 15 d’abril. Finalment, el retorn i avaluació del procés tindrà lloc el 29 d’abril.

J. Garcia