.

.

TOTS 21

Imatge d’arxiu d’una actuació de la BIR. Foto: Cedida

La Brigada d’Intervenció Ràpida de Tarragona ha fet 27.080 actuacions des de que es va crear al 2008. Només en un any, 2017 s’han fet 3.303 intervencions, la qual cosa representa 182 actuacions més que l’any 2016, que van ser 3.121. És a dir, 3,5 actuacions setmanals.

Un 59% de les reparacions són voreres, un 25% són asfalt i un 16% actuacions com reposicions de pilones trencades, murs o recol·locació de mobiliari urbà i un 11% són asfaltat. La BIR realitza una mitjana de 13 actuacions diàries a la ciutat.

Des de la seva posada en funcionament al 2008 ha reparat 21.714 voreres, ha fet 2.785 actuacions de millora en l’asfaltat de les vies urbanes i 2.581 actuacions en mobiliari urbà. “La BIR és una fórmula d’èxit. Es va crear per mantenir en unes condicions òptimes aquells elements urbans que ja existeixen”, explica el conseller d’Espais Públics, José Luis Martín.

Al juliol de 2008 es va crear la BIR amb l’objectiu de complementar la tasca que ja fa la Brigada Municipal i amb la finalitat de realitzar reparacions a la via pública en pocs dies. En funció de la urgència de les reparacions, es reparen en 15 dies les normals i en tres les urgents. “Fins i tot la majoria d’actuacions, les de més urgència, es resolen en menys de 24 hores”, afegeix Martín. La Brigada d’Intervenció Ràpida està formada per 17 persones, 4 camions, 2 furgonetes, 2 vehicles de manteniment, generadors, talladores, formigoneres i un equip de reparació asfàltica.

Entre les obres més destacades figura la a construcció d’una rampa d’accés a minusvàlids al Bloc Sant Joan de Sant Pere i Sant Pau, la reparació del paviment de les escales del Camp de Mart, el rejuntat del paviment de pedra en els accessos de l’edifici de l’Antiga Audiència o la reparació de la vorera aixecada per les arrels dels arbres al carrer 22 de Bonavista.

La Conselleria d’Espais Públics de l’Ajuntament de Tarragona va posar en marxa la Brigada d’Intervenció Ràpida el 30 de juliol de 2008.

Aquest servei es complementa amb la Brigada Municipal i soluciona les petites reparacions de la via pública d’una manera eficaç i sense esperes prolongades