TOTS 21

Que Tarragona no assoleix els mínims estàndards de neteja i bona gestió dels residus urbans és d’una evidència difícilment dissimulable. Són 24 milions d’euros l’any destinats al  contracte de neteja i recollida dels residus sòlids urbans.

Jordi Fortuny i Guinart és conseller d’ERC-MES-MDC de l’ajuntament de Tarragona

El contracte de la brossa es va redactar ara fa 18 anys. Es va iniciar el 2002, la durada era de 10 anys però el van renovar el juliol de 2010, abans del 2012 que era quan finalitzava. La renovació va implicar una ampliació de temps i també, evidentment, del cost. Un contracte amb FCC allargat fins al 2023 i que suposa actualment més del doble de l’import inicial.

Per què és un contracte desfasat? Actualment és un contracte Frankenstein, fet a pedaços, escrits i no escrits, sense una actualització harmonitzada de les noves necessitats de la ciutat. La Tarragona de l’any 2000, que és quan es va dissenyar, i la Tarragona actual són diferents, presenten necessitats diferents. La tecnologia també ha evolucionat i les tendències i estratègies en reciclatge també són diferents. Es fan contractes de 10 anys en 10 anys perquè així es garanteix l’amortització del material. En definitiva, som esclaus d’un procediment comptable que ens limita l’actualització permanent del servei.

Per què és car? Si comparem el nombre d’habitants de Tarragona amb altres poblacions i el cost, ens adonarem que els Tarragonins i Tarragonines paguem molt més. A tall d’exemple: l’Hospitalet de Llobregat, amb 250.000 habitants, paga 28 milions; Terrassa, amb 215.000 habitants, paga 21 milions; Girona, amb 98.000 habitants, paga 12 milions. Val a dir que la diferència no és precisament perquè a Tarragona hi hagi platges, sinó per moltes altres raons, com per exemple el fet de tenir escampats diversos tipus de contenidors per la ciutat que impliquen tres camions diferents per a la recollida. La conseqüència és que per un mateix carrer acaben passant tres camions diferents, que fan el mateix cadascun pel seu contenidor corresponent. A més del fiasco dels contenidors soterrats que ara cal treure. Una inversió milionària per instal·lar-los a la que cal afegir els diners per eliminar-los, de moment 400 mil euros per la primera fase.

Però per si no fos poc, actualment no tenim cap servei d’inspecció organitzat. La veritable inspecció la fan els ciutadans de Tarragona que, això sí, telefonant al telèfon verd i per tots els canals de denúncia, fan arribar a l’Ajuntament l’estat dels contenidors i de la brutícia dels carrers. No hi ha cap estratègia per actuar contra l’incivisme. No tenim un veritable control d’aquesta despesa.

Tot això ha de canviar. Necessitem un servei dinàmic, intel·ligent, capaç d’actuar i planificar les accions a fer, posat al dia en tot, pedagògic, tècnicament qualificat i molt més econòmic. La bona notícia és que aquest nou servei és possible i que tenim moltes ganes de liderar-lo des del nostre grup municipal d’ERC-MES-MDC a  Tarragona.