.

.

TOTS 21

Avui s’ha publicat al BOPT la convocatòria dels ajuts per a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer social i per tant les persones interessades ja poden presentar les sol·licituds.

Aquestes subvencions que tenen un pressupost total de 1,1 milions i es dirigeixen a propietaris que tenen la intenció de posar a punt habitatges (fins un màxim de 5) per entrar a la borsa de mediació del Servei Municipal d’Habitatge (SMHAUSA). Els habitatges poden tenir qualsevol antiguitat, i han de disposar de cèdula d’habitabilitat o estar en disposició d’obtenir-la un cop executades les obres.

Els propietaris podran rebre el 100% del cost de obres, fins 18.000€ per habitatge. Es poden incloure despeses com les reformes de cuines, banys o  instal·lacions – d’aigua, gas, calefacció, sanejament-. Així com les intervencions de millora de l’aïllament tèrmic o acústic, el repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació manteniment com pintura, terres, portes, finestres, etc. També està previst que la subvenció pugui cobrir llicències d’obres, taxes i impostos municipals, sempre que la realització de les obres no hagi gaudit d’ajuts econòmics a l’Impost sobre Construccions o la Taxa per a la intervenció de l’administració en activitats d’edificació, ús de sòl, via pública i medi ambient, fins a un 95 % del seu import.

Un cop rehabilitats, aquests habitatges s’oferiran en lloguer a través de la borsa municipal, a preus entre un 10% i un 20% per sota de mercat. A canvi, es donaran garanties als propietaris en el cobrament de les rendes de lloguer, el manteniment de l’habitatge i la gestió del contracte. La borsa de lloguer inclou el servei de mediació, assessorament jurídic i tècnic personalitzat, garantia de compliment de les obligacions contractuals i pagaments així com un assegurança multirisc durant tota la durada del contracte.

Aquests ajuts es podran tramitar a la OMAC i a través de la web de l’Ajuntament. Per a més informació: www.tarragona.cat/rehabilitaciolloguersocial 

Redacció