.

.

TOTS 21

Imatge de la depuradora de Cambrils. Foto: Cedida

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consell Comarcal del Baix Camp impulsen millores en el sanejament de les aigües residuals. Les dues administracions han signat un conveni, amb una vigència de quatre anys, per millorar l’estació de bombament de Riudoms, que impulsa les aigües residuals generades en aquest municipi cap a la depuradora de Cambrils. L’actuació, contemplada en el cicle de planificació vigent (2016-2021), preveu destinar més d‘1,5 MEUR, que seran aportats per l’ACA en dos anys. El Consell Comarcal, per la seva banda, serà l’encarregat d’executar les obres i d’aconseguir els terrenys, entre d’altres tràmits administratius.

El director de l’ACA, Lluís Ridao, i el president del Consell Comarcal del Baix Camp, Joaquim Calatayud, han signat digitalment un conveni per millorar la gestió i el tractament de les aigües residuals de la comarca. L’acord, que té una vigència de quatre anys, es concentra en les millores de l’estació de bombament de Riudoms, una actuació que està prevista en la planificació hidrològica vigent (2016-2021). Aquesta infraestructura s’encarrega d’impulsar les aigües residuals generades al municipi de Riudoms cap a la depuradora de Cambrils, on són tractades i aportades al mar.

L’acord defineix una inversió d’1,5 MEUR per dur a terme els treballs en dues anualitats (2020-2021), a càrrec de l’ACA, mentre que el Consell Comarcal del Baix Camp serà l’encarregat d’executar les obres, obtenir els terrenys necessaris i dur a terme la tramitació de tots els expedients requerits. Un cop l’actuació estigui enllestida i en servei, el Consell Comarcal assumirà la seva titularitat.