.

.

TOTS 21

L’alcade, quan es va inaugurar el noy asseig. Foto: Cedida

El passeig de la Boca de la Mina torna a ser un referent de Reus després de la seva reobertura el 4 de juliol a la ciutadania.

L’alcalde, Carles Pellicer, recalcava que, amb la intervenció «hem volgut mantenir el caràcter emblemàtic del passeig, un espai natural de gran valor sentimental que incorporem com un actiu valuosíssim que la ciutat posa a disposició de tots els reusencs i reusenques i de les persones que ens visiten»,

La Boca de la Mina suma cinc mesos de reobertura al públic una vegada completada la primera fase de les obres de la intervenció integral. Pel que fa al Parc de les Olors, es manté encara tancat per consolidar la plantació d’espècies vegetals, tot i que l’obra està gairebé enllestida. I pel que fa al Jardí Agrari, inclòs en la segona fase del projecte, els treballs van avançant d’acord amb el calendari previst.

El Passeig

L’actuació urbanística ha consistit en el condicionament del passeig, que manté el caràcter natural de l’espai, la millora de les condicions de drenatge, il·luminació i seguretat, la recuperació d’elements de valor històric i l’accessibilitat. Destaquen les actuacions següents:

Corredor preferent per a vianants. S’ha delimitat l’espai preferent per a vianants i persones amb mobilitat reduïda o necessitats especials amb un paviment de maó tradicional. El maó, amb diferents aplicacions, és recurrent al llarg del passeig: mobiliari urbà, delimitació de zones, plafons amb elements de senyalització, etc.

Avinguda del Comerç. S’ha reordenat l’accés al passeig des de l’avinguda del Comerç per crear una zona d’acollida i benvinguda.

Pla d’arbrat i jardineria. S’ha preservat el caràcter emblemàtic del passeig arbrat amb plataners i s’han definit noves àrees d’enjardinament.

Plaça. S’ha creat una plaça, la plaça de M. Àngels Ollé, com a lloc de referència i de trobada que organitza al seu voltant la relació amb els diferents espais del passeig. El ple de l’Ajuntament de Reus va aprovar el passat 17 de setembre denominar plaça de M. Àngel Ollé la plaça de nova creació que s’ha creat davant l’escola Mowgli, en reconeixement a una de les impulsores de l’escola.

A més de la senyalització viària que indica el nom de la plaça, s’ha instal·lat una placa al terra, davant de l’escola Mowgli, en homenatge a M. Àngels Ollé.

Al llarg del recorregut, s’han senyalitzat els diferents punts d’interès amb plafons informatius que inclouen uns codis QR que permeten aprofundir en el contingut i conèixer detalls de passat i present, a més de material audiovisual complementari, amb versions en diferents idiomes. Tota la informació es pot consultar al web https://bocadelamina.reus.cat/.

La zona disposa de diverses rutes saludables. Foto: Cedida

Rutes saludables

Les 3 noves rutes saludables que s’han definit al voltant del passeig s’afegeixen a l’oferta de Rutes Reus, Rutes de salut i paisatge de la ciutat ja existents i en segueixen la numeració. Així, trobem:

R12. Camins, avellaners i oliveres (ruta BTT). Ruta circular amb bicicleta de 17 km, de dificultat baixa i una durada estimada de 45 minuts. Des del punt de trobada de la plaça M. Àngels Ollé, puja pel camí de les Ànimes fins trobar els Cinc Camins, i d’aqui en direcció a Maspujols, cap a riera del Salt i l’ermita de Santa Anna a Castellvell, i torna a enllaçar amb els Cincs Camins fins al camí de les Ànimes i altre cop el punt de trobada de la pl. M. Àngels Ollé.

R13: Tomb per la pedrera (ruta llarga corrent o a peu). Ruta circular per córrer o caminar de 12 km, de dificultat baixa i 60 minuts de durada (corrent). Des del passeig, puja pel camí de les Ànimes fins a l’ermita de Santa Anna a Castellvell i baixa pel Cinc Camins fins a l’Institut Pere Mata i la plaça M. Àngels Ollé.

R14: El Pere Mata i la partida de Monterols. Ruta circular de 4,5 km, de dificultat baixa i una durada estimada 1h 30 min. Des de l’inici del passeig a l’av. del Comerç fins a la Boca de la Mina, i d’aquí fins als Cinc Camins fent la volta exterior al recinte del Pere Mata fins tornar al punt de sortida.
Cofinançat pels fons Feder

L’Ajuntament de Reus va adjudicar les obres del projecte de millora i recuperació del Passeig de la Boca de la Mina a l’empresa Valoriza Servicios Ambientales SA per un import total de 2.051.407,36 euros. La licitació es va dividir en dos lots, un amb les obres del passeig de la Boca de la Mina (adjudicat per 1.562.862,35 euros), i el segon amb les obres del Parc de les Olors (488.545,01 euros). El projecte de millora i recuperació de la Mina té una segona fase, la construcció del Jardí Agrari, que es va adjudicar a la UTE Accions Boca de la Mina (Acciona Medio Ambiente SA – Acciona Construcción SA) per un import de 757.313,70 euros.

El 50% de l’objecte dels contractes és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

La venedora d’anissos, obra de Mercè Bessó. Foto: Cedida

La venedora d’anissos

Altrament, també l’Ajuntament de Reus, a través d’Aigües de Reus, va dur a terme un seguit d’obres al conjunt de l’edifici de la Boca de la Mina. La intervenció no està inclosa en el projecte de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina que l’Ajuntament impulsa amb cofinançament dels fons FEDER, però s’ha fet en paral·lel per contribuir a dignificar un edifici catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local.

El projecte, redactat pels serveis d’Arquitectura de l’Ajuntament, ha permès consolidar els paraments de l’edifici, que s’ha pintat de nou amb tonalitats més amables i recuperant la naturalesa cromàtica original. S’han repicat els revestiments malmesos dels murs laterals de paredat i s’ha deixat a vista la pedra original lligada amb morter de calç. També s’ha pintat la reixa històrica de l’edifici, i s’ha substituït la tanca existent per un nou tramat vegetal d’heures i una jardinera d’acer corten que serveix de tancament del mur.

Així mateix, els treballs han inclòs la col·locació de l’escultura de la venedora d’anissos, de l’artista Mercè Bessó, que s’ha instal·lat sobre el pedrís de coronament del mur lateral. Prèviament a la instal·lació, s’ha actuat en aquest punt per elevar la cota respecte al nou paviment que s’ha col·locat amb la intervenció al conjunt del passeig, més alta que la del paviment original. Les obres han tingut un cost de 28.000 euros.

Redacció