.

.

TOTS 21

 

Un detall del Pont de les Caixes de Constantí

Un detall del Pont de les Caixes de Constantí

Aquesta passada setmana han finalitzat les obres de la segona fase de la restauració del Pont de les Caixes de Constantí.

Els treballs d’aquesta segona fase han permès millorar i adequar tot l’entorn i els accessos al monument i convertir-lo en un espai apte per a ser visitable per al públic. D’aquesta manera, s’ha delimitat de forma clara tot el perímetre del terreny on es troba el Pont, amb un tancament en forma de tanca perimetral i s’ha pavimentat tot el terreny de la finca, a més de col·locar taules i diversos bancs de formigó. També s’ha procedit a tallar i podar tots els arbres que es consideraven nocius per al monument i l’adequació de l’entorn.

Un altres dels aspectes que s’han millorat ha estat el dels accessos al Pont, eliminant el petit barranc que calia creuar per arribar-hi, i restringint el pas de vehicles.

En els propers dies, s’instal·larà un gran panell informatiu on s’explica la restauració del monument i s’exposa la seva rellevància històrica.

L’objectiu d’aquesta segona fase ha estat aconseguir que els veïns i visitants del Pont de les Caixes puguin gaudir del seu temps d’oci en aquest espai declarat Bé Cultural d’Interès Nacional l’any 2008.

Després que durant el passat 2015 s’enllestissin les obres de la primera fase, que van permetre el reforçament de l’estructura del pont i la construcció d’una canalització amb un tub que recorre tota la part superior, durant aquests darrers mesos s’ha executat la segona fase d’aquesta restauració.

Les obres s’han executat amb un pressupost d’uns 100.000 €uros, dels quals 75.000 han estat aportats pel Ministeri de Foment gràcies a l’1,5 % cultural. Els 25.000 €uros restants els ha aportat el propi Ajuntament de Constantí.