.

.

TOTS 21

L’Audiència Provincial de Tarragona ha donat un nou gir de guió al cas Inipro, en la línia dels millors best-sellers judicials. Segons la resolució d’11 de febrer a la qual ha tingut accés Tots21, el tribunal permet ara l’Ajuntament de Tarragona personar-se com a acusació particular en el procés que investiga presumptes desviaments de fons de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona al PSC. S’estima així al recurs d’apel·lació interposat pel consistori contra la decisió del Jutjat d’instrucció Número 3 de maig de l’any passat, segons el qual deixava l’Ajuntament fora de l’acusació.

L’Audiència rebutja la decisió presa per aquest jutjat, que considerava «‘extemporània» la intenció de l’Ajuntament de personar-se en la causa. Davant d’això, l’escrit afirma que un jutge no pot dur a terme «interpretacions reductores» del dret constitucional d’exercir aquest tipus d’acció legal. I en aquest punt argumenta que «les víctimes del delicte que no hagin renunciat al seu dret podran exercir l’acció penal en qualsevol moment abans del tràmit de qualificació del delicte (…) Si es personessin un cop transcorregut el terme per a formular escrit d’acusació, podran exercir l’acció penal fins a l’inici del judici oral afegint-se a l’escrit d’acusació formulat pel Ministeri Fiscal o a la resta de les acusacions personades (…) Per tant, en el present cas no resulta extemporània la personació de l’Ajuntament de Tarragona en el moment escollit per ell mateix».

En aquest sentit, l’Audiència recorda que la pretensió del consistori de presentar-se com acusació particular es va realitzar per mitjà escrit del 10 de juny del 2020. «És a dir -recorda el tribunal en la seva interlocutòria- la part recurrent (Ajuntament) amb anterioritat de la finalització del termini per a la presentació dels escrits d’acusació ja va pretendre ser tinguda com acusació particular i, per tant, procedeix concedir a la mateixa el termini oportú a efectes que pugui formular les seves conclusions provisionals».

J.S.