.

.

TOTS 21

Foto d'arxiu del aparcament dels Filadors

Foto d’arxiu del aparcament dels Filadors

Des que el 27 de maig la Regidoria de Governació va obrir un nou període d’adjudicació de places de lloguer a l’aparcament dels Filadors, ja s’han tramitat una vintena de peticions que se sumen a les 73 que es van concedir el mes de març passat. Per tant, encara queden places lliures tant per a turisme com per a motocicletes.
D’altra banda, el regidor de Governació, José García, ha explicat que ja han finalitzat les obres d’instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. La instal·lació s’ha previst per un màxim de quatre vehicles, però de moment es posaran en marxa dos en els propers dies. Les tarifes que s’han aprovat per a la recàrrega de vehicles elèctrics són: 1 h 2 €, d’1,5 h a 2 h (3 €), i de 2 a 3 h (5 €). Sobre aquests preus, el regidor José García ha explicat que han estat pensats per cobrir només la despesa que genera el consum elèctric. Per aquest motiu, si es detecta que cal modificar-les a la baixa, es canviaran les tarifes.
Cal recordar que per poder accedir a una plaça de lloguer cal complir els mateixos requisits que en el procés de concessió que es va dur a terme a principi d’any. Els requisits són ser persona física o jurídica i ser major d’edat. En tots aquests casos, cal estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Torredembarra.
Les persones interessades s’han de dirigir a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament per a presentar la sol·licitud, amb tota la documentació que cal presentar (original i fotocòpia):
a) DNI o, si escau, passaport o targeta de residència.
b) Permís de conduir.
c) Permís de circulació del vehicle.
Les places disponibles en règim de lloguer s’aniran adjudicant per ordre de petició entre totes aquelles sol·licituds que compleixin els requisits.
Els preus mensuals de places de lloguer són:
Turisme: 38 € (24 h) i 22 € (12 h).
Motocicletes: 20 € (24 h) i 12 € (12 h).
Mentre hi hagi places lliures de les destinades a lloguer i es compleixin els requisits, les persones interessades podran sol·licitar places d’abonament.