.

.

TOTS 21

ERC Salou presenta el dimecres 4 de maig la moció a l’Ajuntament per l’eradicació de l’ús del Glifosat al municipi, trobant alternatives ecològiques més adequades i respectuoses amb la salut de les persones i el medi ambient.

Els republicans proposen que l’ús d’herbicides com el Glifosat sigui substituït per mètodes no contaminants, que no danyin a la salut ni el medi ambient, incloent mètodes mecànics i tèrmics que ja s’apliquen en la majoria dels països de la Unió Europea i amb major potencial de generació d’ocupació.

L’objectiu principal és que es tingui en compte la voluntat de la població i de les entitats, en un veritable exercici de democràcia, així com el vetllar per la salut del medi i de les persones per damunt dels interessos particulars, econòmics i/o de corporacions i multinacionals.

Finalment, Esquerra Salou proposa que s’iniciïn els treballs necessaris per a la transició cap a una jardineria gestionada públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat evitant l’ús de productes químics, les podes excessives, l’ús d’espècies no adaptades al medi i l’excés en el consum d’aigua (sobretot per gespes).

A més, ERC Salou planteja que la iniciativa tingui efecte multiplicador beneficiós a nivell supramunicipal, així que proposa que l’Ajuntament de Salou es dirigeixi als ajuntaments de la comarca sol·licitant que prenguin mesures en la mateixa línia.