.

.

TOTS 21

Foto de grup dels futurs regidors de govern de Vilallonga del Camp

Foto de grup dels futurs regidors de govern de Vilallonga del Camp

Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) i Vilallonga Pot Més-Candidatura de Progrés (VPM-CP) han signat un acord de govern a l’Ajuntament de Vilallonga del Camp. El pacte respon “a la majoria de progrés que els resultats del 24-M van expressar, quan la suma de vots d’aquestes dues forces d’esquerra va superar (532 per 498) la suma de les dues forces que han governat fins ara, CiU i PP”, informen ambdues forces polítiques en un comunicat conjunt.

“Les grans coincidències en les propostes que cal executar, així com en la manera de fer, ha facilitat l’acord”, el qual estableix uns punts programàtics comuns.
Pel que fa a la gestió municipal, “vetllar per una total transparència, optimitzar recursos i diners mancomunant serveis públics amb poblacions properes; crear una Borsa de Treball local i promoure el comerç local des de l’Ajuntament”.

En medi ambient, sol·licitar a la Generalitat una estació d’anàlisi de l’aire connectada a la Xarxa de Vigilància atmosfèrica i augmentar en el nombre d’illes de recollida selectiva.

En projectes, millorar el tram de la Carretera T-722 (Carretera de Valls) que va des de Vilallonga del Camp fins la rotonda de l’A27, reduir el pas de vehicles pesants per l’interior del municipi, aprofitar les subvencions d’organismes supramunicipals per tal de cobrir la pista poliesportiva i prioritzar el projecte d’ampliació de les escoles.

En esports, crear una Regidoria homònima que contempli la col·laboració amb les entitats locals, i també amb els altres pobles veïns.

Quant a associacions, donar-hi suport “amb equitat i transparència –publicant cada any els ajuts a les entitats-; treballar-hi conjuntament per dinamitzar el Centre Cívic i sol·licitar a la Generalitat que faci efectius els ajuts pendents per a la construcció del Casal Jove”.

En cultura, “promoció dels museus locals, coordinar l’activitat a través d’una taula d’entitats culturals i continuar amb la implantació d’un seguici popular”. En telecomunicacions, impuls i millora de les xarxes d’ADSL i de zones WIFI en els equipaments municipals.

En seguretat i civisme, es planteja mancomunar amb pobles veïns serveis com el Guarda Rural o un Servei de Vigilància o Policia Local; i crear la Regidoria de Via Pública, per tal de vetllar per l’ordre, civisme, neteja i manteniment de tot el poble.

En serveis socials, s’acorda crear un pla de reducció de despeses integral per tal de poder destinar aquests recursos a reduir el cost de la quota per les famílies de la Llar d’Infants i el cost del menjador de l’escola; i es farà un pla per obrir equipaments que estan tancats durant tot l’any (llar d’avis i poliesportiu)

Finalment, ERC i VPM mantindran la llibertat de vot en els temes que, com el sobiranisme, vagin més enllà purament de la competència municipal i respectaran les decisions preses per la majoria del plenari.

L’alcaldia serà compartida. El cartipàs municipal queda de la següent manera:

– Alcaldia: Ignasi Valera i Cabré (ERC-AM) fins a l’agost del 2017.

– 1er Tinent d’Alcalde, regidoria de Governació, Hisenda i Urbanisme: Carmelo Gil i Lara (VPM-CP), qui a l’agost de 2017 esdevindrà alcalde i les regidories passaran a Ignasi Valera.

– 2a Tinença d’Alcaldia, regidoria de Via Pública, Seguretat, Serveis, Medi Ambient i Pagesia: Xavier Julià i Torné (independent per ERC-AM).

– Regidoria de Comerç, Empresa, Treball, Serveis Socials i Noves tecnologies: Josep Fortuny Minguella (VPM-CP)

– Regidoria de Cultura, Comunicació, Educació, Salut i Gent Gran: Gemma Benaiges i Vidal (ERC-AM).

– Regidoria de Participació, Joventut, Esports i Festes: Joan Torres i Aranaz (ERC-AM)