TOTS 21

S’ha estès una nova línia subterrània de mitjana tensió per tal d’unir dos centres de transformació i garantir la qualitat i la continuïtat del subministrament a més de 5.600 clients. Foto: cedida.

 

Endesa ha acabat recentment els treballs per a reformar i millorar tecnològicament part de la xarxa elèctrica de mitjana tensió del barri de Torreforta, a la ciutat de Tarragona, amb l’objectiu d’incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament a 5.682 clients. L’actuació, que ha tingut una inversió de 23.000 euros, aportats íntegrament per la Companyia, ha consistit en el tancament d’una anella elèctrica i la reforma un centre de transformació.

Així, Endesa ha estès un nou tram de cable subterrani de 25 kV d’última generació al barri de Torreforta i que ha permès connectar tres centres de transformació que fins ara no estaven enllaçats entre sí. D’aquesta manera la xarxa ha quedat mallada i s’ha creat el que s’anomena tècnicament una anella elèctrica que, dit d’una altra manera, possibilita que, en cas d’incidència o d’indisposició d’una de les línies principals, es pugui donar servei als clients afectats per una via alternativa (tot recuperant més ràpidament potència i clients). La mesura repercuteix no només en una reducció del temps de reposició, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no és necessari cap interrupció del servei.

Igualment, s’ha aprofitat l’operativa per adequar i modernitzar un dels centres de transformació, que s’ha dotat de noves tecnologies i s’ha telecomandat. D’aquesta manera, s’ha procedit a substituir de les tradicionals cabines elèctriques per unes d’última generació que incorporen un gas de característiques aïllants. Aquesta nova tecnologia és més segura per a les persones que han de manipular-la i també és més robusta de cara a suportar ambients humits i salins, com és el cas de zones properes a les costes. Alhora, gairebé no requereix intervencions de manteniments, a diferència de la tecnologia anterior, en que aquestes tasques obligaven a tallar temporalment el servei als clients.

A més, s’ha introduït un equip d’actuació remota i un sistema de comunicacions que permetrà accionar a distància els dispositius de maniobra del centre de transformació des del Centre de Control que la Companyia té a Barcelona. Aquesta característica evita la necessitat de desplaçar equips sobre el terreny en cas d’incidències, ja siguin pròpies o derivades de l’acció d’agents externs.

Aquests treballs formen part dels plans d’inversió de la Companyia a la comarca del Tarragonès i tenen l’objectiu de dotar la infraestructura de distribució elèctrica dels darrers avenços i millores tecnològiques de manera que es guanya en seguretat i fiabilitat, fet que reverteix en un millor servei a tots els clients, ja que es dona una resposta adequada a les especificitats del territori i a les necessitats del seu mercat.