.

.

TOTS 21

Més de 15.000 famílies de la demarcació de Tarragona estan adherides al Bo Social, un 12% més que fa un any. Així ho constaten les últimes dades d’Endesa a tancament del 2021, de les quals 7.800 famílies són vulnerables i compten amb una rebaixa del 60% en la seva factura de consum elèctric, mentre que més de 7.200 són vulnerables severes i gaudeixen d’una reducció del 70%. Aquests descomptes, fruit de l’aprovació del nou RDL 23/2021, de 26 d’octubre, estaran vigents fins el 30 d’abril de 2022. Després d’aquesta data els descomptes tornaran a ser del 25% pels clients vulnerables i del 40% pel vulnerables severs, tal i com estableix la normativa.

Pel que fa a la tipologia, el 52% són persones en situació de vulnerabilitat segons criteri de renda, el 42% famílies nombroses, el 5% pensionistes, i l’1% correspon a col·lectius especialment afectats per la crisi econòmica derivada de la Covid-19 i que s’han acollit a aquesta ajuda –vigent fins el 28 de febrer, a no ser que el Govern ho prorrogui–.

Del total de clients, el 52% són considerats vulnerables pel Ministeri i el 48% són vulnerables severs.

més d’aquestes dues categories, aquells clients vulnerables severs atesos pels Serveis Socials de l’Administració i que, com a conseqüència, es consideren en risc d’exclusió social, no hauran de fer-se càrrec de la factura sempre que l’Administració financi com a mínim el 50% de l’import. Una vegada Serveis Socials ho acrediti i es faci càrrec d’aquest cofinançament, Endesa assumirà l’altre 50% tal com estableix el Real decret del Bo Social. D’aquesta manera, els clients no contreuen cap deute sobre aquesta factura i, com a conseqüència, no se’ls interromp el subministrament elèctric.

Renovar el Bo Social

Tal com estableix la normativa, les persones beneficiàries d’aquest descompte han de tramitar una sol·licitud de renovació cada 2 anys per a verificar que continuen complint els criteris d’assignació definits pel Govern central i, així, mantenir el descompte en la factura elèctrica. En aquest sentit, Endesa tramita a Catalunya una mitjana de 8.000 sol·licituds mensuals de Bo Social, de les quals un 70% es resolen favorablement per part del Ministeri de Transició Ecològica amb una vigència de 2 anys, excepte les famílies nombroses, que estan subjectes a la vigència del carnet.

Així, i durant aquest primer trimestre del 2022, hi ha 1.602 famílies de la província de Tarragona a qui els caduca el Bo Social. Endesa n’insta i en promou la renovació mitjançant campanyes informatives que es realitzen amb missatges directes als clients que el tenen assignat (via mail, SMS i amb la factura de la llum que s’emet abans del venciment del termini), amb la difusió en mitjans de comunicació i amb el treball conjunt amb els Serveis Socials del territori. L’objectiu és recordar i facilitar la renovació del Bo Social perquè, en cas de no renovar-ho a temps, el beneficiari deixarà de percebre el descompte i haurà de sol·licitar-lo novament.

Com tramitar-ho

Per a tramitar el Bo Social hi ha disponibles l’APP (EnergíaXXI Bono Social), el correu electrònic (bonosocial@energiaxxi.com), l’assessorament telefònic (800 760 333), la web https://www.energiaxxi.com/homexxi-ca i per correu postal. A més, i per a qui ho prefereixi, també es pot gestionar de forma presencial als Punts de Servei i Oficines Comercials que hi ha repartits per tot Catalunya.

Quan Endesa rep la documentació un equip especialitzat s’encarrega d’atendre les sol·licituds i valida si s’han rebut tots els documents necessaris. Si falta algun document s’informa al client i, després, s’envia la consulta al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic per a la seva assignació. Finalment, la Companyia és l’encarregada de comunicar al client la resolució del Ministeri.

Al canal web www.energiaxxi.com/bo-social hi ha tota la informació sobre aquest descompte, des dels requisits concrets per poder beneficiar-se’n fins a quina documentació es necessita per tramitar-lo.

Redacció