TOTS 21

Els treballs, que suposen una inversió de 96.000 euros, aportats per la Companyia, permetrà millorar la qualitat i la continuïtat del servei. Foto: Endesa

Endesa està executant els treballs de reforma tecnològica de part de la xarxa elèctrica de mitjana i baixa tensió de Riudoms amb l’objectiu d’incrementar la seguretat de les infraestructures al nucli urbà d’aquest municipi del Baix Camp. Així, els treballs, que suposen una inversió de 96.000 euros, aportats per la Companyia, permetrà millorar la qualitat i la continuïtat del servei.

La iniciativa consta de dues actuacions. En primer lloc, es substitueixen 600 metres de xarxa de tecnologia convencional al carrer de Sant Antoni per una de nova de cable trenat. Aquest tipus d’actuacions representa una reducció important de les mides i l’amplitud física de la línia, ja que les tres fases es mantenen unides, però aïllades, tot evitant contactes no desitjats per culpa del vent o d’altres agressions externes. Aquest nou disseny és més robust i resistent als fenòmens meteorològics adversos, alhora que es guanya en seguretat i queda molt més integrat en l’entorn urbà. Així mateix, el nou cablejat té una secció més gran, la qual cosa permet repartir millor les càrregues, garantir un subministrament més estable, absorbir eventuals puntes de consum, donar resposta al creixement vegetatiu i atendre possibles nous clients que hi pugui haver en un futur.

Els treballs, que és previst que tinguin una durada d’un mes, comporten, per tant, l’adequació de les escomeses dels clients en aquest carrer, així com l’estesa de cent metres de cablejat soterrat per tal de reforçar la nova configuració elèctrica. Totes les tasques s’han dut a terme amb la col·laboració del consistori, ja que aquest realitza les rases i la Companyia, la traça.

I, en segon lloc, com a intervenció singular, s’està estenent un nou tram de línia subterrània de 25 kV, de més de mig quilòmetre de longitud, amb l’objectiu de tancar el que tècnicament s’anomena una anella elèctrica, és a dir, enllaçar dues línies de mitjana tensió ja existents al municipi que fins ara estaven aïllades. Així, a partir d’ara, en cas d’incidència o d’indisposició d’una de les línies principals, es podrà alimentar als clients afectats per una via alternativa, la qual cosa permet recuperar més ràpidament la potència. Això repercuteix no només en una reducció del temps de reposició, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no serà necessari cap interrupció de subministrament. Aquesta nova línia s’està estenent pels carrers de Baltasar de Toda, Tàpies, d’Enric Castro i Casanovas, Muralla, un tram de la plaça d’Arnau de Palomar i la plaça de l’Església.

Aquesta actuació, a més, es completa amb la reforma de dos centres de transformació amb elements d’última tecnologia. I és que les seves noves cel·les estan dotades d’elements de maniobra encapsulats en un gas de característiques especialment aïllants que redueix la necessitat de manteniment, ja que s’autoregenera, a diferència de l’oli, que pateix una descomposició gradual. Aquesta aparamenta, completament estanca, té una major capacitat d’extinció en cas que es produís algun incident i és més segures per al personal tècnic, quan ha d’accedir a la instal·lació a fer treballs de manteniment i millora o a realitzar alguna maniobra.

Cal subratllar que aquests treballs, malgrat la situació excepcional que viu el país arran de la pandèmia, s’ha dut a terme igualment. Endesa, en tot aquest temps, no només no han aturat la seva activitat empresarial sinó que ha prioritzat el manteniment i ha mantingut el seu pla d’inversions per tal de garantir el subministrament elèctric a tota la ciutadania.

Els treballs formen part del pla de substitució de xarxes convencionals de baixa tensió d’Endesa al Camp de Tarragona i tenen l’objectiu de dotar la infraestructura de distribució elèctrica dels darrers avenços i millores tecnològiques de manera que es guanya en seguretat i fiabilitat, fet que reverteix en un millor servei a tots els clients.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Riudoms remarca la importància dels treballs d’intervenció que l’empresa està realitzant a la xarxa elèctrica del carrer Sant Antoni perquè, entre d’altres millores, també posaran fi als microtalls d’electricitat que han afectat als veïns i veïnes d’aquesta zona els darrers mesos. Tal com ho explica l’Alcalde, Sergi Pedret: «Des d’abans de l’estiu passat hem estat en contacte amb Endesa per poder solucionar aquestes afectacions al veïnat. Celebrem que l’empresa pugui dur a terme les tasques, i és per això que des de l’Ajuntament posem tots els recursos humans de la Brigada Municipal necessaris per poder complementar aquesta feina i millorar així la xarxa elèctrica del nostre municipi».

A la vegada, referent a la intervenció de l’anella elèctrica, el Regidor de Serveis Públics, Josep Maria Bages,  afegeix que: «Aquesta millora implicarà un servei més adequat als carrers que depenen d’aquesta línia, tant aquells on s’hi està fent la intervenció, com als carrers del Nucli Antic que també depenen d’ella i que no es veuran tant afectats pels talls de subministrament elèctric en casos d’incidència».

Redacció