.

.

TOTS 21

El conseller d’Acció Exterior, Bernat Solé, durant la visita a la seu d’Ematsa a Tarragona amb el delegat del Govern, l’alcalde i regidors. Foto: Roger Segura

L’empresa municipal mixta d’aigües de Tarragona, Ematsa, impulsa sis projectes de millora i eficiència valorats en 212 MEUR que aspiren a rebre finançament dels Next Generation. Entre les propostes plantejades n’hi ha una que pretén resoldre les inundacions que pateixen periòdicament diverses zones de la ciutat de Tarragona i una altra per transformar en un mínim de 700 quilos d’hidrogen al dia el biogàs que es genera a partir del tractament de les aigües residuals. Durant una visita a la seu de l’empresa a Tarragona, el conseller d’Acció Exterior, Bernat Solé, ha explicitat el suport del Govern als projectes i ha tornat a defensar la conveniència que la Generalitat tingui capacitat de gestió directa dels fons europeus per a la recuperació.

Ematsa ha concretat les propostes en manifestacions d’interès (MDI), unes eines que formen part de l’estratègia del territori per identificar projectes solvents i potents orientats a la reactivació econòmica. En el cas de l’empresa mixta les sis iniciatives estan vinculades a la millora de la gestió del cicle integral de l’aigua i queden emmarcades en tres de les línies fixades per la Unió Europea: infraestructures i ecosistemes resilients, transició energètica justa i inclusiva, i modernització i digitalització.

Una de les manifestacions d’interès s’inclou dins la proposta per convertir el sud de Catalunya en al Vall de l’Hidrogen Verd. Les cinc restants tenen com a principal objectiu minimitzar l’impacte de l’emergència climàtica, amb projectes que plantegen reduir el risc d’inundabilitat de la Part Baixa de Tarragona, optimitzar els recursos hídrics existents i preservar-los per garantir la qualitat i disponibilitat d’aquest recurs.

Segons ha explicat Ematsa aquest dijous, la principal proposta es basa en millores en les infraestructures del cicle integral urbà de l’aigua i està pressupostada en uns 86,8 MEUR. L’objectiu és incrementar la resiliència de l’abastament de l’aigua potable a l’àrea de Tarragona i millorar el control de la qualitat. Aquí s’inclouen actuacions complexes com ara la retirada d’un col·lector que transcorre per la llera del Francolí o d’un bombament situat a la platja Llarga.

En clau urbana un dels projectes amb més impacte és el que preveu construir les infraestructures necessàries per reduir la inundabilitat de diverses zones de Tarragona, sobretot la Part Baixa i els polígons. L’actuació té un cost de 38 MEUR i preveu ampliar els col·lectors i millorar la capacitat d’evacuació d’aigua, entre altres.

També s’ha plantejat una proposta anomenada ‘Projecte de transformació digital de la Catalunya Sud’, per un import de 9,3 MEUR, que pretén millorar el control de la innocuïtat i la qualitat de l’aigua amb un impuls de la sensorització i els controls analítics.

La quarta manifestació d’interès té a veure amb la generació d’entre 700 i 1.400 quilos diaris d’hidrogen verd a partir del biogàs que s’obté de les depuradores d’aigües residuals. El projecte també inclou la logística, el transport i la distribució de l’hidrogen, que es pretén que es consumeixi fonamentalment per a la mobilitat –especialment vaixells.

El cinquè projecte, estimat en 50,5 MEUR, planteja la reutilització de l’aigua de pluja. Ematsa calcula que amb aquest pla podria evitar que, anualment, 1 hectòmetre cúbic d’aigua acabi al mar sense cap aprofitament. La intenció és captar i emmagatzemar aquesta aigua de pluja a través de tancs i derivar-la a la depuradora i per a usos terciaris, com ara als polígons.

Finalment, el sisè projecte, de 4,3 MEUR, planteja infraestructures verdes i resilients. El pla proposa recarregar aqüífers urbans mitjançant sistemes verds d’infiltració d’aigües pluvials, mitjançant basses de laminació i infiltració en entorns enjardinats.

Suport del Govern

Durant la visita a la seu d’Ematsa, el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha destacat que els plantejaments de l’empresa estan “perfectament alineats” amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’agenda 2030.

Solé ha explicat que el Govern reclama tenir capacitat de gestió dels fons europeus des del mateix executiu, com a “coneixedors i experts de les realitats que té el país”, però ha lamentat que el calendari és “incert” malgrat “la necessitat ingent que arribin el més aviat possible”. El conseller ha recordat que el Govern xifra en 31.000 MEUR el finançament necessari per als 27 grans projectes previstos al país.

Berat Solé ha reivindicat que cal que l’arribada de fons europeus reverteixi al territori, a les persones, i serveixi per avançar cap a la transformació alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible. “Hem d’aprofitar aquests fons per convertir aquesta societat en una societat més resilient, més sostenible i que garanteixi l’equitat per a tota la ciutadania”, ha conclòs.

De la seva banda, l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha defensat l’oportunitat que es brinda amb els Next Generation. “Tenim una empresa modèlica com és Ematsa que treballa en projectes de millora i eficiència, com els que opten als fons europeus i que van en la línia de resoldre temes històrics com les inundacions de la Part Baixa. És una oportunitat de transformació importantíssima”, ha remarcat.

Roger Segura