.

.

TOTS 21

El conseller de Neteja Pública, Joan Sanahujes, presentant la campanya

L’Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa  una campanya per millorar  la recollida selectiva dels residus, especialment de la fracció orgànica,  a la zona de Llevant.  La campanya es va iniciar el 2 de juny i es perllongarà fins al 31 de juliol.

Aquesta iniciativa municipal es completa amb el lliurament de kits de reciclatge per facilitar la correcta selecció dels residus als habitatges, que comprenen un cubell de 7,5 litres per la matèria orgànica, una mostra de bossa compostable, i un trio de bosses de ràfia per dipositar-hi el vidre, el paper i cartró i els envasos, que els veïns de les zones esmentades anteriorment podran recollir de manera gratuïta.

Un equip d’educació ambiental del departament de Neteja pública de l’Ajuntament i FCC s’encarregarà de repartir els kits de reciclatge i explicar als ciutadans com els han d’utilitzar i com han de fer la recollida selectiva correctament.

El conseller de Neteja Pública, Joan Sanahujes, ha manifestat que “actualment en els contenidors de matèria orgànica de la zona de Llevant  hi ha una mitjana d’un 15% de residus que no són orgànics, és a dir, residus que haurien de dipositar-se en algun altre contenidor, com són: envasos, paper,  cartró, roba i rebuig,  i la Campanya pretén reduir a la meitat, aquesta quantitat de residus impropis.”

Millorar la recollida

La campanya té com a objectius millorar  la qualitat de la matèria orgànica recollida selectivament, arribant a un 8% de residus impropis als contenidors de fracció orgànica; millorar la sensibilitat dels veïns d’aquests barris i augmentar la quantitat de matèria orgànica recollida selectivament per tal d’acostar-se als objectius de recollida selectiva marcats per l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya: recollir selectivament el 60% dels residus municipals l’any 2020.

També es vol augmentar la recollida selectiva de la resta de residus: vidre, paper i cartró i envasos.

La campanya es desenvoluparà  a la zona de Llevant i  es durà a terme durant dues setmanes a cada urbanització, d’acord al calendari següent:

– Vall de l’Arrabassada: del 2 al 15 de juny

– Cala Romana, Savinosa i Boscos: del 16 al 29 de juny

– Molnars, Solimar, Pinatell, Entrepins i l’Escorpí: del 30 de juny al 13 de juliol

– La Móra, Tamarit i Ferran: del 14 al 31 de juliol

Així, es distribuirà informació domiciliària, a través de díptics informatius sobre els diferents tipus de residus i el contenidor on han de ser dipositats, i també es donarà informació en el  propi contenidor.

En aquest sentit, es renovarà la retolació de totes les illes de contenidors soterrats i se substituirà la retolació malmesa dels contenidors de superfície, a més d’instal·lar informadors estàtics que permetran potenciar i estendre encara més l’objectiu de la campanya.