.

.

TOTS 21

Imatge del Pavelló Esportiu de Riudoms

Imatge del Pavelló Esportiu de Riudoms

Els enquestats valoren el personal del servei d’esports amb més d’un 8Un total de 138 usuaris dels diferents espais de les instal·lacions esportives municipals hancontestat una enquesta d’avaluació del servei. Les persones que han omplenat voluntàriamentl’enquesta representen aproximadament un 35% dels 400 usuaris estimats d’aquestesinstal·lacions públiques.L’enquesta s’ha difós entre tots els usuaris de les instal·lacions, tant als clients que en fan unautilització individual com als usuaris enquadrats en els equips esportius del municipi. Els usuarisdel pavelló, dels camps de futbol i de les pistes de pàdel, tennis i atletisme han avaluat lesinstal·lacions amb una nota mitjana global de notable, concretament un 7,92 sobre 10.

El personal del serveis d’esports municipals és el bloc dels serveis més ben valorat. L’apartat del’enquesta dedicada a avaluar la seva feina al capdavant de les instal·lacions els atorga un 4,11sobre 5 (que equival a un 8,22 sobre 10). La secció «Personal de les instal·lacions», incloupreguntes sobre l’atenció, el tracte, la disponibilitat, etc.La «Disposició de les instal·lacions», un bloc de preguntes sobre els horaris, la informació, lail·luminació, la neteja, etc. ha estat qualificada amb un 3,93 sobre 5, que correspon a un 7,86sobre 10, i és la segona millor nota mitjana atorgada per part dels usuaris.L’enquesta dedica un capítol a la valoració d’aspectes relacionats amb l'»Accés a lesinstal·lacions», com per exemple la ubicació, l’aparcament, els preus, etc. Aquest apartat també haestat valorat molt positivament per les persones que han emplenat l’enquesta amb un 3,84 sobre 5, que és igual que dir 7,68 sobre 10.

Finalment, l’enquesta ha demanat que els usuaris senyalessin els aspectes més importants per albon funcionament de les instal·lacions esportives municipals. Per ordre decreixent d’importància,han senyalat la neteja, l’actualització de les instal·lacions, la disponibilitat horària, el personal deles instal·lacions i la varietat d’activitats.Perfil de l’usuari del servei d’esportsEls quasi 140 usuaris que han contestat voluntàriament les preguntes del qüestionari d’avaluació del servei han contribuït a orientar la millora de les instal·lacions i del servei a partir de les sevesaportacions.

La majoria dels enquestats responen a un perfil que es pot descriure com a un usuaride gènere masculí, amb una mitjana d’edat de 23 anys, que fa ús de les instal·lacions a la tarda iresident a Riudoms.No obstant, cal assenyalar que hi ha un grup important d’usuaris residents a Reus que representaun 25% dels enquestats. L’enquesta també recull les opinions d’usuaris de poblacions comAlforja, Montbrió del Camp, Cambrils, Vinyols i Mont-roig del Camp, entre d’altres.La mitjana d’edat dels enquestats és considerablement jove atès que una part significativa delsqüestionaris emplenats fan referència a usuaris menors d’edat que utilitzen les instal·lacions perpracticar esports d’equip.