TOTS 21

Imatge de l’inici de les obres del poliesportiu

Els Pallaresos construeix un nou poliesportiu amb el suport del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona. Aquest equipament, molt reivindicat per la ciutadania del municipi, s’ubicarà entre el carrer Unió i l’avinguda Catalunya i es preveu que estigui enllestit abans de finalitzar l’any.

La primera fase de construcció de l’equipament, consistent en la preparació del terreny, ja ha quedat enllestida. En concret, s’han realitzat els moviments de terra necessaris per salvar els desnivells existents i s’han excavat les rases i els fonaments dels tancaments del futur poliesportiu. Aquestes actuacions han tingut un cost de 257.125 euros i han comptat amb una inversió del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de l’anualitat 2014 de 244.035,33 euros.

Properament s’iniciaran les obres de la segona fase que consistiran en la construcció de l’edifici, la urbanització de l’entorn i el tancament de la pista. Aquestes actuacions tenen un pressupost de 506.625,81 euros, han rebut un ajut de 221.784 euros de l’anualitat 2017 del PAM i podrien beneficiar-se d’un nou ajut del PAM 2018, que es troba pendent de resolució.

El nou poliesportiu tindrà una superfície de 3.292,66 metres quadrats i disposarà d’una zona d’aparcaments i espais verds. La pista comptarà amb senyalització per poder practicar diversos esports i també servirà per dur a terme celebracions del municipi. El pressupost total de l’obra és de 766.311,91 euros.

El Pla d’Acció Municipal preveu injectar més de 80 milions d’euros a municipis i a entitats descentralitzades del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre al llarg del període 2017-2020. Aquestes ajudes tenen com a objectiu ajudar-los a fer realitat nous projectes i a sufragar les despeses corrents.