.

.

TOTS 21

Els concessionaris d’automoció s’estan acollint majoritàriament a ERTOs per causa de força major. Foto: ACN

La sol·licitud massiva de ERTOs afectarà a 1.200 treballadors a la província de Tarragona, segons ha informat a Tarragona21 la patronal del sector Faconauto.

A Catalunya, 20.000 treballadors dels 344 concessionaris que hi ha es veuran afectats, segons estimacions de la patronal. Els concessionaris d’automoció s’estan acollint majoritàriament a ERTOs per causa de força major, inclòs en el decret de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del coronavirus, ja que consideren que els permetrà protegir l’ocupació i donar continuïtat a les seves empreses, una vegada es recuperi la normalitat.

A nivell nacional aquests ERTOs afectaran a al voltant de 151.000 treballadors, mentre que altres 10.000 es mantindran operatius en tot el territori nacional per a atendre les peticions de serveis urgents dels sectors estratègics per a la gestió de la crisi provocada per la pandèmia.

L’activitat dels concessionaris va cessar totalment des que es declarés l’estat d’alarma, tant en la seva part comercial com en la seva part de postvenda, excepte els serveis d’urgència que van establir, la qual cosa ha provocat una caiguda en les seves vendes de vehicles nous del 85%,
mentre que els treballs en els tallers han caigut un 99%. Faconauto quantifica en prop de 2.500 milions d’euros l’impacte del període d’estat d’alerta sobre la facturació de les xarxes de concessionaris.

Faconauto ha indicat que l’aprovació dels ERTOs, que els concessionaris ja estan presentant, és essencial perquè el sector pari el primer cop provocat per la crisi i que són la base sobre la qual consolidar la recuperació, ja que permetran conservar l’ocupació, alguna cosa que considera prioritari. Per això, ha demanat celeritat, en la mesura que sigui possible, per a la seva tramitació administrativa i que hi hagi uniformitat de criteris en les comunitats autònomes a l’hora de resoldre’ls.

“Si per alguna cosa es caracteritza el nostre sector és per ser ocupadors intensius i de qualitat. En aquest moment, el manteniment dels llocs de treball en els concessionaris és prioritari, perquè entenem que és la base per a sortir el més ràpidament d’aquesta crisi i donar continuïtat a les nostres empreses. L’aprovació dels ERTOs per causa de força major, que els concessionaris estan presentant majoritàriament, ens donarà tranquil·litat des d’ara per a treballar en els plans que ens permetin, com més aviat millor i una vegada que el país es posi en marxa , recuperar el nivell d’activitat i consum precrisis”, ha dit el president de Faconauto, Gerardo Pérez.

Faconauto és la patronal que integra les associacions de concessionaris oficials de les marques de turismes i maquinària agrícola presents en el mercat espanyol. Representa els interessos de 2.152 concessionaris, entre els quals es troben els de les principals marques de maquinària agrícola, dels quals depenen aproximadament les 3.551 empreses del segon nivell de distribució (agències i serveis oficials), la qual cosa totalitza més de 5.703 pimes d’automoció.

Redacció