.

.

TOTS 21

El temporal Gloria, al seu pas per la província. Foto: ACN

El temporal Gloria, que la passada setmana va creuar bona part del territori de Catalunya, va deixar un seguit d’afectacions als centres educatius. El Departament d’Educació ha fet un primer balanç de les incidències als centres, per un total de 10.127.000 euros. Els centres afectats són 499. A les comarques de Tarragona són 68 centres afectats, que sumen sis milions d’euros.

Els centres han tingut afectacions de diversa magnitud en funció de l’impacte del temporal a cada territori. Els principals danys produïts a escoles i instituts són filtracions d’aigua, inundacions en interiors, caiguda d’arbres, despreniments, cobertes malmeses i equips elèctrics o informàtics malmesos.

El Departament ja ha començat a actuar en els centres educatius per fer les reparacions pertinents.

Afectacions per territoris

Així, el servei territorial amb una afectació major són les Terres de l’Ebre, amb 3.675.000 euros de danys. El temporal ha deixat incidències en 40 centres.

A Tarragona, els danys del temporal es valoren en 2.415.000 euros, amb 28 centres afectats.

Els costos al Baix Llobregat s’estimen en 793.000 euros per incidències en 43 escoles i instituts.

Al Vallès Occidental hi ha 29 centres amb desperfectes a causa del temporal i que es valoren en 727.000 euros.

El balanç al Maresme-Vallès Oriental s’estima en 664.000 euros en 49 centres educatius del servei territorial.

A Lleida hi ha 31 centres amb desperfectes valorats en gairebé 520.000 euros.

Pel que fa a Barcelona Comarques, els danys són a de 462.000 euros, afectant a un total de 40 escoles i instituts.