.

.

TOTS 21

Imatge d'una operació amb la nova tècnica a l'Hospital Joan XXIII

Imatge d'una operació amb la nova tècnica a l'Hospital Joan XXIII

Els serveis de Neurocirurgia, liderat pel doctor Marcos Escosa, i de Neurologia i Neurofisiològia Clínica de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, disposen des de principis d’aquest any 2014 d’una nova tècnica neurofisiològica, el registre de l’activitat elèctrica medul·lar, que s’utilitza en les intervencions de tumors medul·lars.

Aquesta tècnica permet registrar directament l’activitat elèctrica de la medul·la col·locant un material conductor molt proper a aquesta, els elèctrodes epidurals. Aquests elèctrodes es col·loquen a la porció medul·lar superior i inferior al tumor, i així es pot enregistrar l’activitat elèctrica que viatja a través de la medul·la en el tram on es localitza el tumor. Això permet saber si s’afecten les vies nervioses durant les diferents fases de l’operació quirúrgica d’exèresi tumoral.

L’exèresi de tumors medul·lars comporta un risc de lesió d’estructures nervioses. Les conseqüències poden ser greus i poden deixar, en el pitjor dels casos, seqüeles de paraplègia o tetraplègia, segons el nivell medul·lar afectat. Per augmentar la seguretat dels pacients durant aquestes intervencions s’utilitzaven, fins ara, diverses tècniques neurofisiològiques que permeten testar la funció medul·lar durant l’acte quirúrgic: el mapeig medul·lar, els potencials evocats (PE) somatosensorials i els PE motors.

Amb l’adquisició d’aquests elèctrodes epidurals,  l’Hospital Universitari Joan XXIII inverteix en augmentar la seguretat del pacient en el quiròfan. Els bons resultats obtinguts amb l’aplicació d’aquesta tècnica permeten a l’equip de Neurocirurgia i Neurofisiologia Clínica operar tumors medul·lars que prèviament s’enviaven als centres de referència barcelonins.