.

.

TOTS 21

La senadora tarragonina per ERC, Laura Castel. Foto: ERC

Fruit d’una proposta d’Esquerra Republicana, aquesta setmana ha començat al Senat la Ponència d’Estudi sobre seguretat i impacte ambiental de les grans instal·lacions industrials, especialment químiques i petroquímiques i de transports de mercaderies. Per part dels republicans, hi participa la senadora tarragonina Laura Castel Fort, principal impulsora de la creació de la ponència. A més, Castel ha presentat a 15 possibles ponents especialitzats en temes diversos que poden ajudar a realitzar l’estudi.

La proposta dels republicans demana treballar dins la ponència temes com l’afectació mediambiental d’aquestes instal·lacions químiques i petroquímiques, emissions, soroll, contaminació, recuperació d’entorns entre d’altres. També s’estudien les infraestructures de transports i seguretat. Així com sostenibilitat i transició energètica de la producció industrial. Finalment, la convivència entre el sector químic i l’entorn, agricultura, turisme, etc.

En aquesta primera sessió, que va tenir lloc aquest dimarts 17 de maig, van participar 4 ponents, dos d’ells a proposta d’Esquerra Republicana. D’una banda, Juan Antonio Labat Arangüena, director general de la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (FEIQUE). I d’altra banda, Xavier Roca Mussons, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, que va destacar la necessitat d’abordar l’impacte mediambiental i les partícules a l’aire i la necessitat de modificar el seu control. Actualment, les limitacions d’emissions de les partícules estan regulades conjuntament i no hi ha un control individual per a cada una d’elles.

Castel va aprofitar aquesta primera sessió, arran de les ponències que van participar, per criticar «la falta d’aposta dels diferents governs de l’Estat pel trasllat de mercaderies per ferrocarrils». La republicana ha volgut deixar clar que l’aposta republicana passa per la creació de vies segregades fora dels nuclis urbans per treure de les carreteres les mercaderies més perilloses.

Al Parlament ja es va constituir una comissió d’estudi de seguretat específica sobre la petroquímica de Tarragona, arran dels accidents a les seves instal·lacions, que va aprovar les seves conclusions el 2020. Per aquest motiu, Castel creu que és important abordar el tema, de manera més genèrica, a la cambra territorial, per tal d’arribar a «conclusions comunes que ens permetin actuar de manera coordinada».

Redacció